Skorża- trener na lata

Emoc­je po zdoby­tym mis­tr­zost­wie powoli opada­ją. Zespół Lecha Poz­nań po zmi­an­ie tren­era na początku wrześ­nia przeszedł potężną meta­mor­fozę i sezon zakończył na 1. miejs­cu w tabeli Ekstrak­lasy. Czas zadać sobie jed­nak parę pytań odnośnie przyszłoś­ci — co dalej? Czy lechi­ci wciąż będą prezen­tować wysoki poziom, a może ich gra będzie jeszcze lep­sza? I wresz­cie najważniejsze pytanie- czy Maciej Sko­rża jest szkole­niow­cem, który może trenować Kole­jorza przez lata?

żuraw skorża

Co dalej? Wymar­zony sce­nar­iusz to gra w Lidze Mis­trzów, za co wszyscy trzy­mamy kciuki. Następ­nie obrona tytułu mis­trza kra­ju. Ewen­tu­al­ne wywal­cze­nie Pucharu Pol­ski również byłoby mile widziane. Po mis­tr­zost­wie w sezonie 2009/10 apety­ty były tak samo wyostr­zone jak ter­az. Nieste­ty, Lech odpadł najpierw z elim­i­nacji do LM, potem zawodz­ił w lidze. Zak­wal­i­fikował się do fazy grupowej Ligi Europy, co było ogrom­nym sukce­sem, ale zakończe­nie sezonu dopiero na 5. miejs­cu po zdoby­ciu mis­tr­zost­wa było porażką.

ejberempire

Władze Lecha w 2010 roku nie były aż tak wyrozu­mi­ale, jak w sto­sunku do tren­era Mar­iusza Rumaka niemal dwa lata później. Jacek Zieliński, tren­er ówczes­ny­ch mis­trzów Pol­ski, został zwol­niony po 11 kole­jkach, zaraz przed meczem z Man­ches­terem City w LE. Bilans meczów w ekstrak­lasie w sezonie 2010/11, kiedy Lech powinien bić się o drugi tytuł z rzę­du był bowiem trag­iczny. “Poz­nańska Loko­mo­ty­wa” prze­grała pięć meczów z jede­nas­tu, remisu­jąc trzykrot­nie i tyle samo razy zwycięża­ją. Na 11 serii spotkań, jak na mis­trza, nie było to zad­owala­ją­cym wyczynem.

Lech Poz­nań Macie­ja Sko­rży to inna druży­na niż ta tren­era Zielińskiego. Kiedy były tren­er Legii Warsza­wa prze­j­mował stery w poz­nańskim klu­bie, zespół był total­nie rozbity po bla­mażu w europe­js­kich pucharach. Należało go poz­bier­ać, przede wszys­tkim psy­chicznie, co Sko­rża zro­bił. Dzięki niemu po pię­ciu lat­ach do Poz­na­nia wró­cił mis­trz.

Jako nowy tren­er pod­niósł morale tych chłopaków, więc ter­az, zna­jąc ich, powinien już sobie poradz­ić z wszys­tkimi możli­wymi kryzysami. A owe się zdarza­ją, bo taka jest prze­cież piłka noż­na. Jestem za to pewien, że w sezonie 2015/16 Lech Macie­ja Sko­rży to nie będzie zespół niereg­u­larny. Będzie drużyną, której wszyscy będą się bali i która będzie kon­sek­went­nie w każdym meczu punk­tować.

Maciej Skorża

Moc­no trzy­mam kciuki, aby Lech przezwyciężył “klątwę” pol­s­kich zespołów w Lidze Mis­trzów. Kole­jorz zasługu­je na to, by jako pier­wsza pol­ska druży­na od daw­na się  zak­wal­i­fikował się do fazy grupowej. Dro­ga do tego celu na pewno nie będzie łat­wa. Piłkarze powin­ni przed elim­i­nac­jami przede wszys­tkim wbić sobie do głowy słowa, które stały się mot­tem Lecha — „Nigdy się nie pod­dawaj”.

Sko­rża nie jest przy­pad­kowym trenerem. To odpowied­nia osoba we właś­ci­wym miejs­cu. Oby kibice Lecha mogli z nim świę­tować sukcesy ukochane­go klubu przez wiele lat.

Jakub Kulig

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress