Biegaj, gotuj i kibicuj z Kolejorzem!

Już w najbliższy piątek o godzinie 16:00 odbędzie się plen­erowa edy­c­ja “Mas­ter Lech” z udzi­ałem Jana Bed­narka oraz kibiców Kole­jorza. Ty też możesz wziąć udzi­ał w wydarze­niu i poz­nać kulisy zdrowe­go bie­ga­nia oraz kuch­ni poz­nańskiego klubu!

Mas­ter Lech” to pro­gram, w którym zawod­ni­cy Lecha uczą się gotować zdrowe posiłki pod okiem kucharza Kole­jorza, Artu­ra Dzierzbick­iego. Najbliższy odcinek będzie jed­nak niety­powy, ponieważ udzi­ał w nim wezmą wszyscy kibice, którzy chcą poz­nać przepisy na pełnowartoś­ciowe posiłki. — Chce­my nie tylko pokazać wszys­tkim kibi­com Lecha kulisy kuch­ni Kole­jorza, ale również nauczyć ich przy­go­towywa­nia zdrowych i zbi­lan­sowany­ch posiłków — mówi Woj­ciech Ter­piłowski, kierown­ik dzi­ału reklamy i pro­mocji Lecha Poz­nań.

Poza zachęce­niem kibiców Kole­jorza do przy­go­towywa­nia dań zgod­ny­ch z zasadami zbi­lan­sowej diety, wspól­nie z blogerkami “Kobi­ety Bie­ga­ją” przeprowad­zona zostanie roz­grzewka. Po niej wszyscy chęt­ni kibice wspól­nie ruszą do biegu wokół Jezio­ra Mal­tańskiego, a po inten­sy­wnym wysiłku fizy­cznym kucharz Kole­jorza oraz obroń­ca Lecha, Jan Bednarek przy­go­tu­ją posiłek w opar­ciu o zasady sportowej diety. — O pro­fesjon­al­ną biegową oprawę nasze­go wydarzenia zad­ba­ją oczy­wiś­cie orga­ni­za­torzy Poz­nań Mara­ton. Takim wydarze­niem chce­my pod­kreślić, a niek­tórym tylko przy­pom­nieć, że warto przestaw­ić się na zdrowy tryb życia — doda­je Ter­piłowski.

Kiedy? piątek, 26 sierp­nia, od godziny 16:00 — 19:00
Gdzie? amfiteatr na Mal­cie (uli­ca Wiankowa, wjazd od uli­cy Bara­ni­aka)

Ramowy plan wydarzenia:

16:00 — roz­grzewka przed biegiem i wprowadze­nie do gotowa­nia
16:30 — start biegu wokół Jezio­ra Mal­tańskiego i rozpoczę­cie gotowa­nia z piłkarzem
17:15 — powrót bie­gaczy
18:00 — finał gotowa­nia
18:00 — 19:00 — poczęs­tunek i wręcze­nie drob­ny­ch upominków

Infor­ma­c­ja pra­sowa

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress