Cele transferowe chcą wyjechać z kraju. Lech szuka zagranicą

Szy­mon Pawłowski, Arka­diusz Piech i Łukasz Teodor­czyk zdaniem “Gło­su Wielkopol­skiego” odrzu­cili propozy­c­je kon­trak­towe Lecha Poz­nań. Oznacza to, że ich prze­jś­cie do stol­i­cy Wielkopol­ski jest coraz mniej praw­dopodob­ne, a Lech zaczy­na kon­cen­trować się na zawod­nikach wys­tępu­ją­cy­ch zagranicą.

Maciej Lehmann zdradza na łamach dzi­en­nika jak prze­b­ie­gały roz­mowy z zawod­nikami, których pozyskaniem zain­tere­sowane były władze “Kole­jorza”. Całej trójce w czer­w­cu wygasają umowy z klubami, w których obec­nie wys­tępu­ją.

Szy­mon Pawłowski jest jed­nak obec­nie bardziej zain­tere­sowany trans­fer­em do kluby zagraniczne­go i choć Lech od kilku lat jest zain­tere­sowany sprowadze­niem tego gracza, to do tej pory nie udało mu się namówić pomoc­nika Zagłębia na prze­jś­cie do Poz­na­nia. Podob­nie sprawa wyglą­da z Łukaszem Teodor­czykiem, który również myśli o wyjeździe z kra­ju.

Z kolei w przy­pad­ku Arka­diusza Piecha prob­le­mem jest również kwota odstęp­ne­go. Za napast­nika Ruch jego władze oczeku­ją 500 tys. euro, choć w czer­w­cu kończy mu się kon­trakt z klubem.

Nieu­dane roz­mowy z pol­skimi zawod­nikami spowodowały, że Lech rozpoczął negoc­jac­je z piłkarza­mi z inny­ch kra­jów. Miejmy nadzieje, że efek­ty tych dzi­ałań poz­namy już wkrótce.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress