Chaos Poznań przegrywa pierwszy mecz na inaugurację sezonu

Poz­nański Chaos w pier­wszym meczu na włas­nym boisku w sezonie 2015/16 musi­ał uznać wyżs­zość Arki Rumia 14:68 (14:40)

W sobotę 19 wrześ­nia poz­na­ni­a­cy na golę­cińskim obiek­cie pode­j­mowali debi­u­tu­jącą w dru­goligowych roz­gry­wkach, ale składa­ją­ca się z doświad­c­zony­ch trójmiejs­kich rug­bistów drużynę Arki Rumia. Mecz rozpoczęła jed­nak smut­na uroczys­tość, gdyż rug­biś­ci obu drużyn oraz zgro­madzeni kibice ucz­cili min­utą ciszy poz­nańskiego rug­bystę Macie­ja „Maciorę” Michal­czyka, który zmarł wczo­raj.

Mecz rozpoczął się od huraganowych ataków drużyny przy­jezd­nej, którzy już w pier­wszej min­u­cie meczu zdobyli pier­wsze 7 punk­tów po udanym przyłoże­niu z pod­wyższe­niem. W ciągu pier­wszy­ch 13 min­ut, aż czterokrot­nie zanosili piłkę na pole punk­towe poz­nańskiej pięt­nastki. W okoli­cach pięt­nastej min­u­ty gra się wyrów­nała, a w 17. min­u­cie Chaosi­a­cy zdobyli pier­wsze w tym sezonie punk­ty po pięknym rajdzie i przyłoże­niu Pio­tra Kaszkowiaka oraz pod­wyższe­niu Bartłomie­ja Kar­lińskiego. Od tej pory do koń­ca pier­wszej połowy mecz wyglą­dał jak bok­ser­ski poje­dynek, gdyż drużyny na przemi­an wymieni­ały ciosy. Goś­cie zdoby­wali 7 punk­tów w 25 i 40 min­u­cie, nato­mi­ast poz­nańs­cy rug­biś­ci w 30 min­u­cie po przyłoże­niu Jacka Biskup­skiego i ponownym pod­wyższe­niu Bartłomie­ja Kar­liońskiego.

Dru­ga połowa meczu wyglą­dała znacznie lep­iej, zwłaszcza, jeśli zestaw­imy ją z drugą częś­cią meczu roze­grane­go przez poz­na­ni­aków w Byd­goszczy. Co praw­da goś­cie w tej częś­ci również czterokrot­nie zdoby­wali kom­plet punk­tów za akcję 5+2, a poz­na­ni­a­cy nie potrafili odpowiedzieć punk­tami, ale gra Chao­su była miła dla oka, a walka o każdy cen­tymetr boiska, na pewno podobała się zgro­mad­zonej na poz­nańskim obiek­cie pub­licznoś­ci.

Jed­nocześnie dzięku­je­my fir­mie Kar­lin Stu­dio, za zor­ga­ni­zowanie nagłośnienia mec­zowe­go oraz wita­my ją w gronie spon­sorów nasze­go zespołu.

Składy drużyn:

Chaos Poz­nań: Zbig­niew Nowak (66’ Mateusz Krzemiński), Jacek Biskup­ski (66’ Patryk Borkowski), Łukasz Wiśniewski (40’ Krzysztof Kuśnierek), Łukasz Mądry, Prze­mysław Morawski (40’ Prze­mysław Przy­była), Daniel Gmiter (50’ Maciej Wnuk), Roman Biskup­ski (66’ Daw­id Woź­ni­ak), Piotr Myd­lak (60’ Prze­mysław Plewiński), Maciej Kar­liński, Rafał Słomiński, Mikołaj Piotrow­icz, Mateusz Saw­icki, Piotr Kaszkowiak, Tomasz Włoch (40’ Bar­tosz Kasiński), Bartłomiej Kar­liński.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Maciej Wnuk, Krzysztof Kuśnierek, Mateusz Krzemiński, Patryk Borkowski, Prze­mysław Przy­była, Prze­mysław Plewiński, Daw­id Woź­ni­ak, Bar­tosz Kasiński.

Arka Rumia: Michał Obrycki (58’ Karol Bela), Krzysztof Bog­don­is, Dar­iusz Rohde (46’ Tomasz Koniarski), Sebas­tian Całka (41’ Mar­iusz Win­cen­ci­ak), Kuba Smoliński (70’ Robert Gór­czyński), Adam Idzi, Tomasz Leg­nowski, Marek Skindel (28’ Wiesław Woronko), Łukasz Prabudzki, Kon­rad Chromiński, Robert Hendrysi­ak, Tomasz Winiarski (8’ Łukasz Raci­ak), Fil­ip Szczepański, Dami­an Keman, Krys­tian Lubiński.

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Karol Bela, Tomasz Koniarski, Mar­iusz Win­cen­ci­ak, Bar­tosz Kier­sznowski, Robert Gór­czyński, Marcin Cygan, Łukasz Raci­ak, Wiesław Woronko.

Punk­ty Chaos: Piotr Kaszkowiak 5 ℗, Jacek Biskup­ski 5 ℗, Bartłomiej Kar­liński 4 (2 Pd).

Punk­ty Arka: Kon­rad Chromiński 18 (9 Pd), Kuba Smoliński 10 (2P), Dami­an Keman 10 (2P), Bar­tosz Kier­sznowski 10 (2P), Sebas­tian Całka 5 ℗, Łukasz Prabudzki 5 ℗, Fil­ip Szczepański 5 ℗, Marcin Cygan 5 ℗.

Żółte kartki: Arka­diusz Murek.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress