Drużyna Wiary Lecha wygrywa trzeci raz z rzędu

Wczo­ra­jszy mecz nie należał do najłatwiejszy­ch. Podopieczni tren­era Wróblewskiego zan­im dobrze wes­zli w mecz musieli już myśleć o odra­bi­a­n­iu strat. W 19. min­u­cie po serii indy­wid­u­al­ny­ch błędów druży­na goś­ci wpakowała piłkę do siatki. Inter­we­niować próbował jeszcze Kacz­marek, ale napast­nik goś­ci nie dał szans młode­mu bramkar­zowi.

Po stra­cie bramki, Kibole bardziej zaryzykowali i ruszyli do przo­du. W 31. min­u­cie w środ­ku boiska piłkę prze­jął Smu­ra, zagrał do ide­al­nie wychodzące­go na boisko Kwaśnika.  Nieste­ty, pomoc­nik DWL uderzył zbyt słabo, żeby zagroz­ić bram­ce goś­ci.

Po prz­er­wie Kibole zamknęli Orkan Konarze­wo we włas­nej połowie. Nie licząc kilku niegroźny­ch sytu­acji goś­ci, dru­ga część spotka­nia należała zde­cy­dowanie do gospo­darzy. Przed wyrównu­jącą bramką zagroz­ić Orkanowi próbował jeszcze Piotr Makowski i Krzysztof Szen­feld, jed­nak ich strza­ły nie dały upragnionej bramki.

Nadzie­ja przyszła dopiero w 60. min­u­cie. Niedźwiedzki przy­cis­nął blok defen­sy­wny i ode­brał jed­ne­mu z zawod­ników piłkę, minął zwin­nym zwodem bramkarza i podał do niekry­te­go Smury, który miał przed sobą tylko bramkę. Pomoc­nik DWL bez więk­szy­ch prob­lemów wpisał się na listę strzel­ców.

W 73. min­u­cie Kibole wys­zli na prowadze­nie. Strzel­cem bramki był zawod­nik, który kilka­naś­cie min­ut wcześniej asys­tował. Mowa o Niedźwiedzkim, który popisał się wyśmien­i­tym wole­jem. Fut­bolówko poszy­bowała pod poprzeczkę, a Druży­na Wiary Lecha kole­jny raz udowod­niła, że nigdy się nie pod­da­je.

Prze­ci­wnika dobił jeszcze w 83. min­u­cie Kwaśnik, który po dogra­niu Smury musi­ał tylko skierował piłkę do pustej bramki.

Do koń­ca spotka­nia gospo­darze kon­trolowali w pełni mecz, a po jego zakończe­niu mogli cieszyć się z trze­ciej z rzę­du wygranej.

Druży­na Wiary Lecha — Orkan Konarze­wo 3:1

Bramki: 60′ Smu­ra, 73′ Niedźwiedzki, 83. Kwaśnik

DWL: Kacz­marek — M. Nowak (60. Gra­jkowski), Smu­niewski, Adamski (79. Olaszczyk), Krys­tkowiak — J. Makowski, St. Makowski — Kwaśnik, Smu­ra, Szen­feld (73. Pawlaczyk) — P. Makowski (55. Niedźwiedzki)

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress