Dwa tygodnie odpoczynku, potem treningi indywidualne

W środę urlopy rozpoczęli piłkarze Lecha Poz­nań. Kole­jny raz na Buł­garskiej pojaw­ią się 7 sty­cz­nia, kiedy rozpoczną przy­go­towa­nia do nowej rundy. Jak zamierza­ją spędz­ić okres urlopowy? Więk­szość z nich chce przede wszys­tkim odpocząć od fut­bolu.

- Urlop spędzam z rodz­iną w Poz­na­niu. Nigdzie się nie wybier­amy, dla mnie i mojej narzec­zonej to będą pier­wsze świę­ta z dzieć­mi — zdradza Bar­tosz Ślusars­ki. — Planów spre­cy­zowanych nie mam. Jadę do rodzin­nych Ropczyc, gdzie będę praw­dopodob­nie do Świąt. Co będzie dalej, nie wiem — mówi z kolei Łukasz Trał­ka.

Po dwóch tygod­ni­ach odpoczynku każdy z zawod­ników będzie musi­ał jed­nak w końcu pomyśleć o fut­bolu i zre­al­i­zować zada­nia nałożone na nich przez sztab szkole­niowy. — Chcę odpocząć, a po świę­tach rozpoczy­nam trenin­gi indy­wid­u­alne - przyz­na­je „Ślusarz”. Każdy piłkarz ma indy­wid­u­al­nie rozpisane zaję­cia. - Będziemy mon­i­torowani przez tren­erów, ponieważ przy­go­towu­je­my się ze sport testera­mi, które będą badały naszą pracę - zaz­nacza Trał­ka.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress