DWL: Nie każdy kto przegrywa to “frajer”

Kibole nie najlepiej będą wspom­i­nać spotkani z Juran­dem Koziegłowy. Druży­na Wiary Lecha prze­grała wysoko 0:4, choć z prze­biegu gry zasługi­wała przy­na­jm­niej na remis. Skończyła się tym samym dobra pas­sa, czterech meczów z rzę­du, w których Lechi­ci zdoby­wali kom­plet punk­tów.

Dar­iusz Kus­toń miał sporo prob­lemów z zestaw­ie­niem drużyny na to spotkanie. Z powodu kartek zagrał nie mógł Adamski. Zagrać nie mogli również kon­tuzjowani Woj­ciechowski i Piestrzyński oraz Bąkowski, który nie znalazł się w kadrze mec­zowej ze wzglę­du na sprawy oso­bis­te.

Mecz był bard­zo wyrów­nany i w pier­wszy­ch 30 min­u­tach trud­no było wskazać fawory­ta tego spotka­nia. Na tego jed­nak wykre­owali się goś­cie, którzy zdobyli przy­pad­kowe­go gola, gdy piłka z pozoru niegroź­na piłka odbiła się od murawy i przelobowała bramkarza Wiary Lecha.  Po prz­er­wie Lechi­ci starali się prze­jąć inic­jaty­wę, lecz nadal trud­no było im zagroz­ić golkiper­owi Juran­da. Ten tylko w poje­dynczy­ch sytu­ac­jach musi­ał inter­we­niować, a nawet jeśli to nie wyma­gały one spec­jal­ny­ch umiejęt­noś­ci.

Na domi­ar złe­go zagra­nia ręką jed­ne­go z gospo­darzy w polu karnym dopa­trzył się sędzia i wskazał na wap­no, a „Kole­jorz” stracił drugiego gola po tym, jak jede­nastkę wyko­rzys­tał jeden z zawod­ników goś­ci. Chwilę później drugą żółtą, a w kon­sek­wencji czer­woną kartę otrzy­mał Tym. To było jak woda na młyn dla rywali, którzy strzelili kole­jne­go gola. Jeden rywali uderzył zza pola karne­go, a fut­bolówka wpadła obok słup­ka bramki strzeżonej przez Salach­nę. Ten dzisiejsze­go wys­tępu nie będzie wspom­i­nać najlepiej. Co więcej w dolic­zonym już cza­sie gry popełnił kole­jny błąd, gdy wypuś­cił piłkę w polu karnym, a tę z bliska do siatki skierował napast­nik goś­ci.

Pod­czas meczu kibice zaprezen­towali dwie oprawy. Pier­wsza „Na początku był CHAOS i tak zostało” wspar­ta pirotech­niką. Kilka min­ut później pokazano drugą, pod­czas której odpalono kilka­naś­cie rac.

KKS WIARA LECHAJURAND KOZIEGŁOWY 0:4

Bramki: ‘29,  ‘69, ‘83 (k),  ‘89

Żółte kartki: Tym

Czer­wone kartki: Tym (za drugą żółtą)

KKS: Salach­na – Nowak, Olaszczyk, Siejek, Tym – Wawrzy­ni­ak (46. Gór­czak), Ślisiński, Norek (36. Lip­ka), Szen­feld – Tabiszewski (70. Kujawski), Surowiec

Widzów: 400

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress