Dwóch indywiudalnie, czekają na powrót

Marcin Kamińs­ki i Manuel Arbole­da nie trenu­ją na pełnych obro­tach z całym zespołem, który we Wronkach rozpoczął pier­wszy etap przy­go­towań. Obec­nie obaj obroń­cy pod opieką tren­era od przy­go­towa­nia fizy­cznego pracu­ją indy­wid­u­al­nie.

Kamyk” wraca powoli do pełnej sprawnoś­ci po ura­zie stawu skokowego i oper­acji, której pod­dał się w grud­niu. Do tren­ingów z zespołem wró­ci praw­dopodob­nie z najbliższym tygod­niu, lecz dopiero z cza­sem będzie mół trenować na pełnych obro­tach.

Sztab szkole­niowy Lecha czeka również na powrót drugiego z obrońców, którzy ze wzglę­du na kon­tuz­je przed­w­cześnie zakończyli udzi­ał w rundzie jesi­en­nej. Manuel Arbole­da po rekon­strukcji więzadła krzyżowego ćwiczy indy­wiu­dal­nie i również w najbliższym cza­sie ma wró­cić do tren­ingów, jed­nak w znacznie mniejszym stop­niu, niż “Kamyk”. Na razie trud­no przewidzieć, kiedy będzie mógł trenować na pełnych obro­tach.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress