Galeria: IV finał Niebiesko-Białego Mikołaja + koncert “Definicji”

Poza final­iza­cją ostat­nich licy­tacji pod­czas IV edy­cji Niebiesko-Białego Mikoła­ja dzisi­aj w klu­bie Blue Note mieliśmy okazję usłyszeć na żywo “Definicję Kibol”. Przy­pom­ni­jmy, że w tym roku pacz­ki otrzy­ma­ją dzieci z Domów Dziec­ka oraz szpi­tali.

Zaprasza­my do obe­jrzenia galerii, w której uwiecznil­iśmy oba te wydarzenia.

Poniżej prezen­tu­je­my 42 zdję­cia zro­bione dzisi­aj wiec­zorem pod­czas finału Niebiesko-Białego Mikoła­ja.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress