Henriquez: Myślałem o końcu kariery reprezentacyjnej

Powoły­wany do kadry nar­o­dowej Panam­czyk, nie mógł ostat­nio pomóc swo­jej drużynie pod­czas turnieju Copa Cen­troamer­i­cana. Powo­dem było nałoże­nie się ter­minu turnieju z roz­gry­wany­mi mecza­mi Kole­jorza – Nie roz­maw­iałem o tym z nowym trenerem reprezen­tacji, ale wiem, że na mnie liczy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Chci­ałem wtedy zagrać, bo gram dla mojego kra­ju, ojczyzny, jed­nak nie robię z tego prob­le­mu – mówi obroń­ca Kole­jorza i doda­je, że miał w głowie myśl, by zakończyć reprezen­ta­cyjną kari­erę – Myślałem o tym, ale rodz­i­na mi nie poz­woliła, Mówili, że mam wal­czyć do koń­ca i pokazać charak­ter.

Panam­czykowi w przyszłym roku w czer­w­cu wygasza kon­trakt, ale jeszcze sam nie myśli o jego ewen­tu­al­nym przedłuże­niu – Nie roz­maw­ial­iśmy na tem­at nowej umowy. Nie wiem co będzie dalej, ale prze­cież nie tylko mnie wygasa kon­trakt – przyz­nał.

W niedzielę lechitów czeka star­cie z drużyną z Bełcha­towa, jed­nak na Buł­garskiej z dnia na dzień wydłuża się lista kon­tuzjowanych –  Jeśli grasz w piłkę, to tak się zdarza. Kilku chłopaków ma drob­ne urazy, ale nie jest tak źle. Niek­tórzy będą gotowi już na kole­jne spotkanie. Braku­je nam każdego, kto jest kon­tuzjowany.

GKS Bełchatów pla­su­je się na drugim miejs­cu w tabeli i do tej pory stracił tylko cztery bram­ki – Tylko tyle? Bo nie grali jeszcze z nami – mówi z uśmiechem Luis – Oglą­dam ich mecze w telewiz­ji i podo­ba mi się sposób ich gry. My gramy u siebie i pokaże­my naszą siłę.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress