IV finał Niebiesko-Białego Mikołaja

Dzisi­aj w klu­bie jaz­zowym Blue Note odbył się finał akcji Niebiesko-Biały Mikołaj, pod­czas które­go przeprowad­zone zostały ostat­nie licy­tac­je. Pod­czas nich zebra­no łącznie 14920 zł, a najwięk­szym rary­tasem okaza­ła się koszulka Artioma Rud­neva z meczu na 90-lecie klubu, którą wyl­i­cy­towano za 2050 zł.


Wszys­tkie licy­tac­je finału:

Kolac­ja z trenerem Rumakiem — 1100
Oscar pub­licznoś­ci 2009 — 2000
Koszulka Artioma Rud­neva z HSV z auto­grafem — 850
Koszulka Rafała Murawskiego z Euro 2012 — 900
Koszulka retro Krzyszto­fa Kotorowskiego — 1250
Koszulka retro Dim­itri­je Inja­ca — 1400
Definic­ja Kibol (pier­wszy egzem­plar) — 370 (forum)
Koszulka Rafae­la van der Vaar­ta z auto­grafami zawod­ników — 900 (Piotr Rutkowski)
Rękaw­ice z auto­grafami bramkarzy Lecha — 350
Koszulka Grze­gorza Wojtkowiaka z Euro 2012 — 450 (Piotr Rutkowski)
Koszulka retro Artiom Rud­nev — 2050
Koszulka Manue­la Arboledy — 650
Koszulka mis­tr­zowska z auto­grafami — 1100 (Rafał Murawski)
Koszulka Rafała Murawskiego z auto­grafami — 850 (Winiu Bloch)
Koszulka Vojo Ubi­pari­pa — 700

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress