Lech lepiej gra wiosną, a ta jesień była bardzo dobra

Cztery punk­ty do prowadzącej Legii na półmetku sezonu tracą zawod­ni­cy Lecha. Po pięt­nas­tu kole­jkach na swoim kon­cie mają 29 punk­tów. To bard­zo dobry wynik, lecz nie najlep­szy jaki „Kole­jorz” osiągnął w ostat­nich kilku sezonach. Sprawdzil­iśmy jakie wyniki osią­gali Lechi­ci po rundzie jesi­en­nej i jak one przekładały się na ostate­cznie rozstrzyg­nię­cia w poszczegól­ny­ch sezonach.

Cztery lata temu piłkar­zom Lecha Poz­nań udało mu się zdobyć punkt więcej, a po rundzie jesi­en­nej zespół prowad­zony wów­czas przez Fran­ciszka Smudę zaj­mował pozy­cję wicelid­era, ze stratą punk­tu do lid­eru­jącej Polonii Warsza­wa. Wios­ną było jed­nak gorzej i Lechi­ci zdobyli 29 punk­tów, kończąc sezon na trzec­im miejs­cu. Zazwyczaj było jed­nak dużo gorzej, a „Kole­jorz” lep­iej radz­ił sobie wios­ną.

Tak było przed rok­iem, gdy w rundzie jesi­en­nej Lechi­ci zdobyli 22 punk­tów, a w serii rewanżowej osiem więcej awan­su­jąc w tabeli o cztery miejs­ca. Jedynie we wspom­ni­anym przed chwilą sezonie spośród pod­dany­ch anal­izie wszys­t­kich sezonach od cza­su powro­tu do Ekstrak­lasy, zawod­ni­cy Lecha zan­otowali spadek formy.

Oczy­wiś­cie nie zawsze wios­ną zdoby­wali więcej punk­tów, ale tylko w sezonie 2008/2009 nie utrzy­mali pozy­cji wywal­czonej jesienią. W trzech przy­pad­kach utrzy­mali pozy­cję, a w pozostały­ch sytu­ac­jach popraw­iali swój wynik.

Sezon 2012/2013

Liczba punk­tów: 29
Strata do lid­era: 4 (Legia)

Sezon 2011/2012:

Liczba punk­tów: 19
Strata do lid­era: 2 (Legia)

Na koniec sezonu:
Liczba punk­tów: 52
Strata do lid­era: 4 (Śląsk)

Sezon 2010/2011:

Liczba punk­tów: 19
Strata do lid­era: 13 (Jagiel­lonia)

Na koniec sezonu:
Liczba punk­tów: 45
Strata do lid­era: 11 (Wisła)

Sezon 2009/2010:

Liczba punk­tów: 17
Strata do lid­era: 9 (Wisła Kraków)

Na koniec sezonu:
Liczba punk­tów: 65
Strata do lid­era: -

Sezon 2008/2009:

Liczba punk­tów: 17
Strata do lid­era: 9 (Polo­nia)

Na koniec sezonu:
Liczba punk­tów: 59
Strata do lid­era: 5 (Wisła)

Sezon 2007/2008:

Liczba punk­tów: 20
Strata do lid­era: 6 (Wisła)

Na koniec sezonu:
Liczba punk­tów: 57
Strata do lid­era: 20 (Wisła)

Sezon 2006/2007:

Liczba punk­tów: 14
Strata do lid­era: 14 (Wisła)

Na koniec sezonu:
Liczba punk­tów: 47
Strata do lid­era: 15 (Zagłę­bie)

Sezon 2005/2006:

Liczba punk­tów: 18
Strata do lid­era: 5 (Wisła)

Na koniec sezonu:
Liczba punk­tów: 42
Strata do lid­era: 24 (Legia)

Sezon 2004/2005:

Liczba punk­tów: 10
Strata do lid­era: 16 (Wisła)

Na koniec sezonu:
Liczba punk­tów: 34
Strata do lid­era: 28 (Wisła)

Sezon 2003/2004:

Liczba punk­tów: 8
Strata do lid­era: 14 (Ami­ca)

Na koniec sezonu:
Liczba punk­tów: 37
Strata do lid­era: 28 (Wisła)

Sezon 2002/2003:

Liczba punk­tów: 9
Strata do lid­era: 12 (Odra)

Na koniec sezonu:
Liczba punk­tów: 35
Strata do lid­era: 33 (Wisła)

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress