Lech potwierdził transfer Murawskiego

Aż cztery dni czekaliśmy na ofic­jalne stanowisko mis­trza Pol­s­ki w spraw­ie trans­feru Murawskiego. W poniedzi­ałek infor­mowal­iśmy o tym, że zawod­nik doszedł do porozu­mienia z “Kole­jorzem” i pod­pisał 3,5 let­ni kon­trakt. Dziś tę wiado­mość potwierdz­ił klub z Buł­garskiej.

Lech dłu­go czekał na doku­men­ty i dopiero po ich otrzy­ma­niu poin­for­mował o powro­cie 29-let­niego zawod­ni­ka do Poz­na­nia. Dzisi­aj, trwa­ją­ca pon­ad trzy tygod­nie, saga związana z trans­fer­em Murawskiego do Poz­na­nia została zakońc­zona. Piłkarz po pół­torarocznej przy­godzie w Rubinie Kazań wró­cił do “Kole­jorza”.

- Ja wiedzi­ałem, że chce wró­cić do Lecha. Wiedzieli o tym również dzi­ałacze Kole­jorza, więc szansa na to, że mógłbym wylą­dować gdzieś indziej była raczej mała - przyz­nał na łamach ofic­jal­nej strony klubowej Muraws­ki. — Wiem, że oczeki­wa­nia wobec mnie są duże, może nawet jeszcze więk­sze niż, gdy wcześniej grałem w Lechu. Postaram się jed­nak podołać zada­niu - dodał.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress