Lech punktuje najlepiej od czasu powrotu do Ekstraklasy

Piłkarze Lecha Poz­nań zan­otowali jeden z najlep­szy­ch startów w lidze od kilku lat. I mimo tego, że potknęli się już kilka razy, stra­cili trzy punk­ty w meczach z Lechią i Jagiel­lonią, to nadal z optymizmem mogą patrzeć w przyszłość.

Podopieczni Mar­iusza Rumaka nie rozpieszcza­ją swoich kibiców skutecznoś­cią, ale sum­i­en­nie punk­tu­ją. Po dziesię­ciu roze­grany­ch kole­jkach Lechi­ci mają na swoim kon­cie 20 punk­tów. To najlep­szy wynik od sezonu 2007/2008, kiedy „Kole­jorz” również po dziesię­ciu seri­ach spotkań zgro­madz­ił 20 punk­tów. Wów­czas również zaj­mowali 4 pozy­cję w lidze, ale do prowadzącej Wisły Kraków tra­cili już sześć oczek. Ter­az ta strata wynosi cztery punk­ty.

Od cza­su powro­tu Lecha do Ekstrak­lasy, to właśnie w tych dwóch sezonach „Kole­jorz” najlepiej punk­tował. W obu przy­pad­kach dobrze wys­tar­towali również rywale — kole­jno Wisła i Legia. Zdarza­ły się jed­nak sezony, gdy strata punk­towa do prowadzą­cy­ch zespołów była mniejsza, choć Lechowi udało się zdobyć mniej punk­tów. Tak było cho­ci­ażby w zeszłym sezonie. Po dziesię­ciu meczach podopieczni Jose Mari Bakero mieli 19 punk­tów i dwa straty do Legii Warsza­wa.

W najlep­szym w ostat­niej dekadzie sezonie, gdy na jego fin­iszu Lech sięgnął po tytuł mis­tr­zowski po dziesię­ciu meczach „Kole­jorz” do lid­eru­jącej Wisły tracił aż dziewięć punk­tów. Tren­er Mar­iusz Rumak pod­kreśla na każdym kroku, że dzisi­aj dla niego liczy się to, aby trzy­mać dys­tans do prowadzą­cy­ch zespołów, a lid­erem chci­ałby być po ostat­niej kole­jce.

Sezon 2012/2013
Liczba punk­tów: 20
Strata do lid­era: 4 (Legia)

Sezon 2011/2012:
Liczba punk­tów: 19
Strata do lid­era: 2 (Legia)

Sezon 2010/2011:
Liczba punk­tów: 9
Strata do lid­era: 13 (Jagiel­lonia)

Sezon 2009/2010:
Liczba punk­tów: 17
Strata do lid­era: 9 (Wisła Kraków)

Sezon 2008/2009:
Liczba punk­tów: 17
Strata do lid­era: 9 (Polo­nia)

Sezon 2007/2008:
Liczba punk­tów: 20
Strata do lid­era: 6 (Wisła)

Sezon 2006/2007:
Liczba punk­tów: 14
Strata do lid­era: 14 (Wisła)

Sezon 2005/2006:
Liczba punk­tów: 18
Strata do lid­era: 5 (Wisła)

Sezon 2004/2005:                                             
Liczba punk­tów: 10
Strata do lid­era: 16 (Wisła)

Sezon 2003/2004:
Liczba punk­tów: 8
Strata do lid­era: 14 (Ami­ca)

Sezon 2002/2003:
Liczba punk­tów: 9
Strata do lid­era: 12 (Odra)

 

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress