Lechici wznawiają treningi

Po praw­ie czterech tygod­ni­ach urlopu zaję­cia treningowe wznaw­ia­ją piłkarze Lecha Poz­nań. Dzisi­aj spotkali się na Buł­garskiej po raz pier­wszy w tym roku i rozpoczy­na­ją przy­go­towa­nia do rundy wiosen­nej. Swój pier­wszy tren­ing zain­au­gurowali o godz. 10:30 i potr­wa ona niespeł­na pół­torej godziny.

Na jutro przewidziano bada­nia lekarskie w klin­ice RehaS­port, w środę zaplanowana bada­nia pro­gresy­wne, a od czwartku do sobo­ty Lechi­ci będą trenować w ośrod­ku we Wronkach. W niedzielę będą mieli wolne.

W tym tygod­niu najważniejszym ele­mentem zajęć będą bada­nia, które są powtórze­niem tych, które odbyły się na początku grud­nia. Sztab szkole­niowy chce w ten sposób porów­nać wyni­ki osiąg­nięte przez poszczegól­nych zawod­ników.

Na pier­wszych zaję­ci­ach zabrakło jedynie Vojo Ubi­pari­pa i Ivana Djur­d­je­vi­cia. Ser­bowie są Prasłowiana­mi i obchodzą Boże Nar­o­dze­nie. Do zajęć wrócą w środę.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress