Lewandowski, Linetty, Boruc i Błaszczykowski dla Waldemara Piątka!

Pod­czas spotka­nia Lech Poz­nań — Śląsk Wrocław finał akcji #5dlaWald­kaPiątka już pod­czas spotka­nia Lech — Śląsk. Od każde­go sprzedane­go bile­tu na mecz KKS Lech Poz­nań przekaże 5 zło­ty­ch na lecze­nie byłe­go bramkarza Kole­jorza.

Do akcji włączyli się reprezen­tan­ci Pol­ski, final­iś­ci Mis­tr­zostw Europy 2016 — Robert Lewandowski, Karol Linet­ty, Artur Boruc oraz Jakub Błaszczykowski.

Były napast­nik Kole­jorza, kap­i­tan Biało-Czer­wony­ch, przekazał koszulkę mec­zową z Bay­er­nu Monachi­um. Podob­nie Jakub Błaszczykowski — pomoc­nik Fiorentiny na licy­tację także przekazał swój trykot klubowy.

Najnowszą bluzę bramkarską pier­wszej reprezen­tacji na aukcję odd­ał Artur Boruc. Swo­ją koszulkę przekazał także wychowanek Kole­jorza — Karol Linet­ty.

Wszys­tkie tryko­ty, opa­tr­zone auto­grafami piłkarzy, zostaną zli­cy­towane w prz­er­wie meczu Lech Poz­nań — Śląsk Wrocław w stre­fie gold na Try­bunie Anioły INEA Sta­dionu. Aukcję poprowadzi prezes Lecha Poz­nań, Karol Klim­czak, a także Maciej Narożny z Radia ESKA.

To jed­nak nie wszys­tko. W cza­sie aukcji zli­cy­towany zostanie też kom­plet medali za sezon 2014/2015 Ekstrak­lasy, w którym Lech Poz­nań został mis­trzem Pol­ski. Zło­to, sre­bro i brąz, zaw­isły w czer­w­cu min­ione­go roku odpowied­nio na szy­jach piłkarzy Kole­jorza, Legii i Jagiel­lonii.

Wszys­tko dla Walde­mara Piątka —  pieniądze zasilą pulę, która zostanie przez­nac­zona na lecze­nie byłe­go bramkarza Kole­jorza, który od lat wal­czy z wiru­sowym zapale­niem wątroby typu C. Choroba zmusiła golkipera do przed­w­czes­ne­go zakończenia kari­ery, a ter­az — po upły­wie 11 lat — pojaw­iła się szansa na całkowite jej wylecze­nie.

Więcej o akcji pisal­iśmy tutaj

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress