Linetty: Walczymy mocno, jesteśmy razem

W sobotę zakończyła się run­da zasad­nicza sezonu 2015/2016. Już  w piątek kluby z Ekstrak­lasy rozpoczną zma­gania o mis­tr­zost­wo i o utrzy­manie w najwyższej klasie roz­gry­wkowej w Polsce. 

Lech Poz­nań pokon­ał 1:0 Górnik Łęcz­na po bram­ce Nick­iego Bille. Po słab­szy­ch meczach w szere­gach “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy” naresz­cie moż­na było wyczuć pozy­ty­wną aurę. — Przed spotkaniem powiedzieliśmy sobie, że od tego meczu zaczy­namy grę w rundzie mis­tr­zowskiej. Wygry­wa­jąc mecz z Łęczną mamy tylko jeden punkt straty do piąte­go miejs­ca. Cieszymy się ze zwycięst­wa — przyz­na­je pomoc­nik Kole­jorza Karol Linet­ty.

Reprezen­tant Pol­ski wró­cił do składu Lecha po kilku­ty­god­niowej prz­er­wie. Wró­cił i druży­na od razu zdobyła trzy punk­ty.  — Staram się chłopakom poma­gać jak najlepiej potrafię. Na boisku robię to, co do mnie należy. Koledzy też mi poma­ga­ją, wza­jem­nie siebie wspier­amy. Wal­czymy moc­no, jesteśmy razem. Fajnie to wszys­tko wyglą­da — oce­nia.

W pier­wszej kole­jce grupy mis­tr­zowskiej Lech Poz­nań jedzie na sta­dion wicemistrza kra­ju, aby odpłacić się Legii za mar­cową porażkę przed włas­ną pub­licznoś­cią.  — Mamy szan­sę na rewanż. Pojedziemy tam pod­bu­dowani zwycięst­wem w Łęcznej. Jedziemy do Warsza­wy po trzy punk­ty. Będziemy liczyć na skuteczność w ofen­sy­wie. Musimy kon­trolować prze­bieg całe­go spotka­nia — zapowiada Linet­ty.

Po podziale punk­tów szósty w tabeli Lech traci zaled­wie punkt do trze­ciej Pogo­ni Szczecin. “Por­tow­ców” z Kole­jorzem rozdziela­ją Zagłę­bie Lubin i Cra­covia, które mają także o jed­no oczko więcej od mis­trza Pol­ski. — Celu­je­my w europe­jskie puchary oraz w jak najwyższe miejsce w Ekstrak­lasie Naszym celem jest wygrać osiem meczów: siedem ligowych oraz finał Pucharu Pol­ski. Wszys­tko jest w  naszy­ch nogach. Zro­bimy wszys­tko, żeby tak było — zakończył 20-let­ni reprezen­tant kra­ju.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress