Media: Johansson może zagrać w Lechu

Aron Johansson zdaniem „Gło­su Wielkopol­skiego” jest bliski trans­feru do Lecha Poz­nań, a ten może zostać zre­al­i­zowany już nawet w tym tygod­niu. Man­ager zawod­nika jed­nak zaprzecza tym rewelacją, mówiąc że nie wie nic o zain­tere­sowa­niu ze strony „Kole­jorza”.

Johansson, to piłkarz wys­tępu­ją­cy na pozy­cji napast­nika, który w poprzed­nim oku zasłynął strze­le­niem trzech bramek w prze­ciągu czterech min­ut. W cały sezonie udało mu się zdobyć 14 goli. Island­czyk wys­tępu­je obec­nie w duńskim Aarhus GF. Jego obec­ny kon­trakt wygasa w 2015 roku.

Man­ager piłkarza na łamach mediów przyz­nał, że nie wie nic o możli­woś­ci trans­feru do Lecha Poz­nań.  Pod­kreśla on, że 14 bramek zdoby­ty­ch przez jego podopieczne­go wzbudz­iło zain­tere­sowanie wielu klubów, jed­nak nie przełożyło się ono na żad­ne ofer­ty.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress