Oceniamy lechitów za mecz z Fk Pelister Bitola: wymarzony debiut Situma, odrodzenie Nicki Bille i błysk Majewskiego

Trze­ba przyz­nać, że czwartkowe zwycięst­wo Kole­jorza nad FK Pelis­ter 4:0 należało do tych z gatunku przy­jem­ny­ch oraz bezprob­le­mowych. Piłkarze Lecha stanęli na wysokoś­ci zada­nia i spełnili oczeki­wa­nia kibiców, którzy w licz­bie pon­ad 18 tysię­cy zjaw­ili się na INEA Sta­dion­ie. Oto oceny jakie przyz­nal­iśmy podopiecznym Nenada Bjel­i­cy za to spotkanie.

Najlep­szy lechi­ta — Mar­io Situm

Śred­nia ocen — 6,92

Matus Put­nocky — 7

Słowak ponown­ie wygrał rywal­iza­cję o miejsce w bram­ce z Jas­minem Buriciem. W tym spotka­niu zal­iczył kilka dobrych inter­wencji po groźny­ch strza­łach rywali. Był to bard­zo pewny wys­tęp.

Robert Gum­ny — 7

Dla wychowanka Kole­jorza było to debi­u­tanck­ie spotkanie w europe­js­kich pucharach. Na początku meczu był akty­wny na lewym skrzy­dle, lecz wraz z upły­wem cza­su jego widoczność malała. Co jed­nak ważne — popisał się wielo­ma pewnymi inter­wenc­jami w defen­sy­wie.

Emir Dilaver — 8
Nowy zawod­nik Kole­jorza swo­je pier­wsze ofic­jal­ne spotkanie w niebiesko-biały­ch barwach może zal­iczyć do udany­ch. Dobrze grał na wyprzedze­nie przez co nie pozwalał rywalom rozwinąć skrzy­deł. Kilkukrot­nie popisał się także ciekawymi zagra­ni­ami piłki z pominię­ciem drugiej lini rywala.

Lasse Nielsen — 7

Wraz z Dilaverem tworzyli duet nie do prze­jś­cia. Duńczyk trady­cyjnie w swoim sty­lu dyry­gował kolegami tak głośno, że moż­na go było usłyszeć na try­bunach. Pewny i poprawny wys­tęp stop­era Kole­jorza.

Volodymyr Kostevy­ch — 7

Zagrał tak jak nas przyzwycza­ił — z polotem w ofen­sy­wie i pewnie w defen­sy­wie. Brakowało w jego grze jedynie cel­ny­ch wrzutek w pole karne. Jedynym jego błędem była sytu­ac­ja, gdy dał się wyprzedz­ić rywalowi na skrzy­dle przez co doszło do groźnej sytu­acji.

Abdul Aziz Tet­teh — 6
Ghańczyk pod nieobec­ność Kędzio­ry i Bed­narka miał zaszczyt założyć opaskę kap­i­tańską. Spisał się w tej roli dobrze, choć też trze­ba przyz­nać, że to spotkanie nie było zbyt­nio wyma­ga­jące.

Radosław Majew­ski -8
“Maja” bard­zo dobrze roz­gry­wał piłki oraz dyry­gował ofen­sy­wą Lecha. Poza tym nie moż­na zapom­nieć o doskon­ałym uderze­niu z rzu­tu wol­ne­go, przy którym bramkarz FK Pelis­ter nawet nie drgnął. Zal­iczył także asys­tę z rzu­tu rożne­go przy drugiej bram­ce Mar­io Situ­ma. “Tur­bo­Ma­ja” zaczy­na ten sezon na wysokim poziomie.

Darko Jevtić — 7
Szwa­j­car nie błyszczał szczegól­nie w tym spotka­niu lecz spełnił swo­je zada­nia na boisku. Na jego kon­to wpada asys­ta z rzu­tu wol­ne­go przy pier­wszej bram­ce Situ­ma. Darko nie pokazał pełni swoich umiejęt­noś­ci w tym meczu, ale na pewno w miarę trwa­nia sezonu się rozkrę­ci. Został zmieniony przez Macie­ja Gajosa w 75. min­u­cie meczu.

Maciej Makuszewski — 6
“Maki” zal­iczył kilka rajdów prawą stroną, ale nie przyniosły one więk­sze­go pożytku w ofen­sy­wie. Trze­ba przyz­nać, że nieźle wyglą­dała jego współpra­ca z Robertem Gum­nym. Zmieniony przez Niklasa Bärkrotha w 72. Min­u­cie

Mar­io Situm — 8
Chor­wat był raczej niewidoczny w pier­wszej połowie, ale wpisał się na listę strzel­ców. Podob­nie było w drugiej częś­ci meczu — dopiero pod koniec spotka­nia poz­wolił sobie na odważniejsze dry­blingi na lewym skrzy­dle. Był to jed­nak obiecu­ją­cy debi­ut.

Nicki Bille Nielsen — 7
W sum­ie Duńczyk do bramki rywala trafił dwukrot­nie, z tym, że na jego nieszczęś­cie przy jed­nym z trafień sędzia odg­wiz­dał faul na golkiperze FK Pelis­ter. Wywal­czył rzut karny, który sam zamienił na gola. Zmieniony przez Robaka w 69. Min­u­cie.

Marcin Robak — 6

Został przy­wi­tany przez kibiców na boisku gwiz­dami i kto wie czy to nie był jego ostat­ni wys­tęp w niebiesko-białej koszul­ce. W końców­ce mógł wpisać się na listę strzel­ców, lecz uderzył wprost w bramkarza.

Nick­las Barkroth — 6
Dostał od tren­era niecałe 20 min­ut w debi­u­cie i pokazał, ze jego dużym atutem jest szy­bkość. Oby szy­bko pokazał na co go stać.

Maciej Gajos — grał zbyt krótko, by go ocenić

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress