Ostatni mecz Wilka w Lechu? “Nie widzę problemu, żeby zagrał”

Mar­iusz Rumak otwar­cie man­i­fes­tu­je to, że Jakub Wilk nie pasu­je do jego kon­cepcji gry zespołu i ten piłkarz powinien opuś­cić Lecha Poz­nań. Wiele wskazu­je na to, że zro­bi to już zimą, na pół roku przed wygaśnię­ciem umowy z klubem. Mimo to jed­nak będzie miał szan­sę na to, żeby ostat­ni raz wys­tąpić w barwach „Kole­jorza”.

Sztab szkole­niowy Lecha zabrał Jaku­ba Wil­ka do Kielc i tym samym 27-let­ni zawod­nik po raz pier­wszy od kilku meczów wyjechał na zgrupowanie przed­mec­zowe klubu. Wobec licznych prob­lemów kadrowych drużyny „Wilczek” ma szan­sę na to, aby w Kiel­cach pojaw­ić się na boisku.

Z powodu urazu do Kielc nie pojechali Vojo Ubi­parip i Mateusz Możdżeń, a w tygod­niu z pełnym obciąże­niem nie trenowała pozostali skrzy­dłowi, czyli Alex Tonew, Ger­go Lovren­ci­cs i Bar­tosz Bereszyńs­ki. Jed­nie Kuba Wilk uczest­niczył we wszys­t­kich zaję­ci­ach.

- Musimy tak wybrać skrzy­dłowych, żeby opty­mal­nie wyko­rzys­tać potenc­jał zespołu - przyz­na­je Mar­iusz Rumak. — Kuba na treningach wyglą­da dobrze, więc nie widzę prob­le­mu, żeby zagrał z Koroną - doda­je.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress