Pawłowski rozmawia z Herthą. Jeśli nie ona to Lech

zagłębie lubin szymon pawłowskiLech Poz­nań nadal nie zrezyg­nował ze starań pozyska­nia Szy­mona Pawłowskiego. Pomoc­nik Zagłębia Lubin znalazł się co praw­da w kręgu zain­tere­sowań wys­tępu­jącej w 2. Bun­deslidze Herthy Berlin, jed­nak nie wyk­luc­zone, że to z “Kole­jorzem” pod­pisze swój następ­ny kon­trakt.

Menadżer zawod­nika pozosta­je w kon­tak­cie z dwoma klubami. Pier­wszym z nich jest wspom­ni­ana Hertha Berlin i to na trans­fer do tego klubu najbardziej liczy Pawłowski. Jed­nak jeśli nie uda mu się porozu­mieć z Niem­cami, to chci­ałby swo­ją kari­erę kon­tyn­uować w stol­i­cy Wielkopol­ski. Przyszłość piłkarza, który w tym roku skończy 27 lat powin­na wyjaśnić się w prze­ciągu tygod­nia. Wtedy bowiem kończy się okienko trans­fer­owe w Niem­czech, a Ci liczą na to, że Polak pomoże im wró­cić do Bun­desligi.

Przed­staw­iciele wicelid­era T-Mobile Ekstrak­lasy już po zakończe­niu rundy jesi­en­nej zapowiadali wzmoc­nie­nie zimą zespołu, który ma wal­czyć o tytuł mis­tr­zowski. Na razie jed­nak niewiele z tych planów udało się zre­al­i­zować. Lech zakon­trak­tował Łukasza Teodor­czyka, ale negoc­jac­je w spraw­ie jego trans­feru zimą nadal trwa­ją i nie wiado­mo czy piłkarz zagra w barwach “Kole­jorza” już w rundzie wiosen­nej. Póki co Mar­iusz Rumak nie ma do dys­pozy­cji żad­ne­go nowe­go zawod­nika. Musi­ał nato­mi­ast pożeg­nać się z Bar­toszem Bereszyńskim, który przeszedł do Legii.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress