Piątka dla Waldka Piątka

Walde­mar Piątek, były bramkarz Kole­jorza, może wró­cić do pełni zdrowia i zupełnie zapom­nieć o prob­lemach z chorobą, która zmusiła go do przed­w­czes­ne­go zakończenia kari­ery. W ciągu najbliższy­ch tygod­ni Lech i jego kibice zbier­ać będą pieniądze na leki dla zdoby­w­cy Pucharu Pol­ski z 2004 roku. 

Pier­wsze oznaki choroby Piątka pojaw­iły się w rundzie wiosen­nej 2005 roku. Diag­noza zapadła latem i była prz­er­aża­ją­ca — wiru­sowe zapale­nie wątroby typu C. To oznacza­ło koniec kari­ery pro­fesjon­al­ne­go sportow­ca.

Były zawod­nik sied­miokrot­ne­go mis­trza Pol­ski z chorobą wal­czy do dziś. Lekarze jego stan zdrowia oce­ni­a­ją jako sta­bil­ny i z tego powodu leków w pełni refun­dowany­ch przez NFZ może nie otrzy­mać jeszcze nawet przez kilka­naś­cie lub kilka­dziesiąt miesię­cy. Szanse na pełny powrót do zdrowia są na tyle duże, że lekarze sami pole­ca­ją wziąć sprawy we włas­ne ręce, zwłaszcza gdy nie ma się szans na szy­bkie sko­rzys­tanie z refun­dacji. To się jed­nak wiąże z kosz­tami.

Klub i kibice postanow­ili zor­ga­ni­zować włas­ną akcję, której celem jest zebranie fun­duszy na lecze­nie byłe­go bramkarza — „Piątka dla Wald­ka Piątka”.

Z każde­go sprzedane­go bile­tu na mecz Lech – Śląsk przez­nac­zone zostanie 5 zło­ty­ch. Niebawem zli­cy­towane zostaną numer star­towy 9. Poz­nań Pół­mara­tonu (1922), oraz koszulki m.in. reprezen­tan­tów Pol­ski.

Uru­chomione zostanie spec­jal­ne kon­to, na które będzie moż­na wpła­cać cegiełki, a w cza­sie pier­wsze­go kwiet­niowe­go spotka­nia Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań przeprowadzi zbiórkę pieniędzy dla byłe­go bramkarza Kole­jorza.

źródło zdję­cia: lechpoznan.pl, infor­ma­c­ja pra­sowa

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress