Rumak, czyli… byli trenerzy Lecha przeciw niemu

Już jutro Lech pode­jmie Zaw­iszę Byd­goszcz. Będzie to drugi mecz zarówno dla nowe­go tren­era Lecha Macie­ja Sko­rży jak i dla wszys­tkim nam dobrze znane­go tren­era Zaw­iszy- Mar­iusza Rumaka. Byli tren­erzy Lecha, w pier­wszy­ch meczach prze­ci­wko swo­je­mu byłe­mu klubowi wypadali częs­to bard­zo dobrze. Jak będzie tym razem?

Obaj szkole­niow­cy prze­grali swo­je debi­u­tanck­ie spotka­nia w poprzed­niej kole­jce. Lech poniósł jed­no­bramkową porażkę z biało­s­tocką Jagiel­lonią, a Zaw­isza z lid­erem ekstrak­lasy- Wisłą Kraków aż 2–4.

Dla Mar­iusza Rumaka będzie to pier­wszy powrót na Buł­garską od cza­su zer­wa­nia kon­trak­tu z Kole­jorzem. Ostat­nim dla niego meczem w Poz­na­niu była pamięt­na kom­pro­mi­tac­ja z islandzkim Ung­men­nafélag­ið Stjar­nan, a więc pół­toramiesią­ca temu. Jest to zde­cy­dowanie za krótka prz­er­wa na to by kibice Lecha mogli zapom­nieć o bla­mażu. Tren­era już nie ma, lecz zmaza pozostała. Oprócz niej pozostała także strata punk­towa do ligowej czołówki, którą pow­ięk­szyły remisy za kadencji Chrobaka oraz debi­u­tancka porażka Sko­rży sprzed tygod­nia.

Jutrze­jszy mecz jest ide­al­ną okazją na uzyskanie tej wspom­ni­anej przez tren­era Sko­rże “iskry, która ma pod­pal­ić lont”, bowiem jed­nym zwycięst­wem może­my odnieść korzyść psy­cho­log­iczną, nakarmić głod­ne zwycięstw ser­ca kibiców, a także  — przy porażce Lechii Gdańsk i Górnika Łęcz­na- wró­cić do czołowej ósemki. Być może ułatwi to sprawę nastaw­ie­nie swoich podopieczny­ch od strony men­tal­nej szkole­niow­cowi Lecha, gdyż nie ma lep­szej motywacji do walki i pokaza­nia wszys­t­kich swoich umiejęt­noś­ci niż mecz prze­ci­wko swo­je­mu byłe­mu tren­erowi.

Nieste­ty powyższa teo­ria nie ma opar­cia w wynikach Kole­jorza w pier­wszy­ch meczach prze­ci­wko byłym tren­erom. Kole­jorz dwa z tych meczów prze­grał, wygry­wa­jąc zaled­wie jeden. Poniżej zestaw­ie­nie tych meczów:

  • Czesław Mich­niewicz- 10 października 2007r. LECH POZNAŃ 0–2 Zagłę­bie Lubin
  • Fran­ciszek Smu­da- 27 listopada 2009r. Zagłę­bie Lubin 0–1 LECH POZNAŃ, strzel­cem gola S.Peszko
  • Jacek Zieliński- 4 listopada 2011r. Polo­nia Warsza­wa 1–0 LECH POZNAŃ

Jak zakończy się kon­forn­tac­ja z najmłod­szym z tej trójki szkole­niow­ców? Odpowiedź poz­namy już jutro w okoli­cach godziny 22:20.

  • Mar­iusz Rumak — 20 wrześ­nia 2014 Lech — Zaw­isza ?

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress