Skorża: Wszystko idzie zgodnie z planem

Lechi­ci jed­no zgrupowanie mają już za sobą, a drugie rozpocznie się już w poniedzi­ałek. Jakich obserwacji pod­czas pier­wsze­go poby­tu w Tur­cji dokon­ał tren­er Sko­rża?

Początkowo pogo­da w Belek nie sprzy­jała lechit­om, ale z dnia na dzień było coraz lep­iej. Niebiesko-biali wykon­ali wszys­tkie założe­nia sztabu szkole­niowe­go i przez week­end całkiem zasłuże­nie odpoczy­wa­ją – Najważniejsze jest to, że wszys­tko idzie zgod­nie z planem i to, co sobie założyliśmy zostało wyko­nane. Jesteśmy zad­owoleni z tego na jakim etapie pod względem moto­rycznym jest ter­az druży­na. Pod­czas drugiego zgrupowa­nia będziemy dalej pra­cow­ać pod kątem fizy­cznym, ale to będzie już czas, gdy rywal­iza­c­ja o miejsce w składzie nabierze rumieńców – przyz­nał opiekun lechitów.

W Belek Lech roze­grał dwa sparingi. Raz wygrał, raz prze­grał. – Pier­wszy spar­ing był wprowadze­niem drużyny. Każdy dostał po 45 min­ut gry, nato­mi­ast drugi mecz, to spotkanie, w którym druży­na miała zre­al­i­zować bard­zo konkret­ne cele i z tej real­iza­cji moż­na być zad­owolonym – chwali piłkarzy tren­er Sko­rża.

W poniedzi­ałek Kole­jorz uda się na drugie zgrupowanie tej zimy pod­czas, które­go roze­gra aż cztery gry kon­trol­ne – Chce­my wygrać każdy mecz, nie patrząc na to w jakim momen­cie przy­go­towań jesteśmy. Dla mnie najważniejszy będzie obraz gry. To są drużyny solid­ne, a z takimi na pewno warto grać. Mają ogrom­ne doświad­cze­nie w europe­js­kich pucharach i niko­mu nie trze­ba ich przed­staw­iać. Myślę, że to będą bard­zo pożyteczne kon­frontac­je – kończy szkole­niowiec.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress