Sportowe obuwie męskie i garnitur, czyli zgodność przeciwieństw

Czas, kiedy sportowe buty męskie moż­na było zobaczyć wyłącznie na boisku, siłowni, albo, co najwyżej na spac­erze w parku już dawno minęły. Przed kilku laty ten typ obuwia szturmem zdobył ser­ca najwięk­szy­ch pro­jek­tan­tów oraz styl­istów i niezmi­en­nie utrzy­mu­je się na szczy­cie. Trend ten lan­sował Justine Tim­ber­lake, zach­wycił się nim rap­er Kanye West, a niedłu­go później look smart casu­al zaczął pod­bi­jać ulice świa­towych stolic mody nada­jąc im nowe­go kolory­tu.


Moda dla każdego

Dość częs­to pojaw­ia­ją się głosy, że obuwie męskie sportowe sparowane z gar­ni­turem to propozy­c­ja co najwyżej dla nas­to­latków. Nic bardziej błęd­ne­go! Sprawdzi się ono prak­ty­cznie dla każde­go i na dodatek w więk­szoś­ci sytu­acji. Doskonale oży­wi biurowy dress code w duży­ch fir­ma­ch i kor­po­rac­jach, zda egza­m­in na mniej for­mal­ny­ch spotka­ni­ach biz­ne­sowych i, rzecz jas­na, świet­nie nada się na wyjś­cie na mias­to, na imprezę, czy na rand­kę. Aby jed­nak taka styl­iza­c­ja odniosła zamier­zony efekt trze­ba spełnić dwa warunki, po pier­wsze odważyć się na nią, a po drugie umiejęt­nie zestaw­ić sportowe buty męskie z odpowied­nio dobranym gar­ni­turem, co wcale nie jest takie łatwe.

Klasy­czne Adi­das Gazelle

Dbałość o szczegóły

Choć na pozór taka styl­iza­c­ja jest bardziej „wylu­zowana”, to dla osiąg­nię­cia naprawdę dobrych efek­tów potrzeb­ne jest doskon­ałe wyczu­cie sty­lu oraz wiedza o tym, co aktu­al­nie w traw­ie, czyli świecie mody, piszczy. Nie każdy bowiem rodzaj obuwia męskiego sportowe­go nada się do każde­go gar­ni­tu­ru.

 

Sportowe buty męskie i garnitur – para idealna

Kluczem do sukce­su są oczy­wiś­cie pro­por­c­je i umi­ar. Nie znaczy to jed­nak, że całość musi być utrzy­mana w stonowany­ch barwach. Co jak co, ale w tym wypad­ku może­my sobie poz­wolić na sporą dawkę sza­leńst­wa. Kolorowe męskie buty nike ide­al­nie sprawdzą się w połącze­niu z baweł­ni­anym, mono­chro­maty­cznym gar­ni­turem w zgas­zonym odcie­niu granatu, błęk­i­tu czy w szaroś­ci. W tym wypad­ku najlep­szym wyborem będą też spod­nie proste, dopa­sowane i nie w kant, gdyż bardziej będą one pasowały do niefor­mal­ne­go charak­teru całoś­ci.

Z kolei decy­du­jąc się na gar­ni­tur w moc­niejszy­ch barwach, najlepiej sięgnąć po buty sportowe nike męskie w sub­tel­niejszej tonacji. Przy czym należy mieć na uwadze, że w takim zestaw­ie­niu i tak to one będą zawsze grały pier­wsze skrzypce.

Air Force 1 to klasyka wśród sneak­er­sów Nike

Jest jeszcze trze­cia opc­ja, ale ta dedykowana jest wyłącznie niepozbaw­ionym brawury wiel­bi­cielom prowokacji. Chodzi rzecz jas­na o połącze­nie urą­ga­jące wszelkim zasadom, czyli trady­cyjny gar­ni­tur plus buty od nike (jak cho­ci­ażby ten mod­el https://retrokicks.pl/pol_m_DAMSKIE_Nike-181.html). Wyobraźmy sobie tylko! Spod­nie w kant, poszetka, krawat i mate­ri­ał w klasy­czną kratę lub prążki… Oczy­wiś­cie nawet w wyda­niu smart casu­al taki zestaw zobow­iązu­je, dlat­e­go nie będzie do niego pasowała pier­wsza lep­sza para obuwia męskiego sportowe­go. W tym wypad­ku lep­iej sięgnąć po sza­le­nie mod­ne w tym sezonie ory­gi­nal­ne buty męskie wykońc­zone skórą, która, nie odbier­a­jąc sportowe­go charak­teru, nada­je im nieco bardziej for­mal­ne­go rysu.

Na przełamanie lodów

Są oczy­wiś­cie panowie, którzy, mimo że są oczarowani połącze­niem męs­kich butów nike i gar­ni­tu­ru, zwycza­jnie nie mają odwagi wyjść w takim stro­ju na ulicę. Obaw­ia­ją się natar­czy­wych spo­jrzeń, albo po pros­tu czu­ją stra­ch przed możli­woś­cią ośmieszenia się. Jest jed­nak na to rada. Nie trze­ba od razu wychodz­ić na mias­to w pełnym gar­ni­turze i obuwiu męskim sportowym. Na początek moż­na zastąpić ele­gancka koszulę białym t-shirtem, co nada całoś­ci luźniejsze­go charak­teru. Dzięki temu nie do koń­ca przeko­nani do takiego sty­lu panowie poczu­ją się nieco mniej „niedopa­sowani”, a po jakimś cza­sie być może poz­wolą sobie na nieco więcej mod­owe­go sza­leńst­wa.

Umiar – przepis na sukces

Na koniec warto jeszcze pamię­tać o najważniejszym – o zachowywa­niu umi­aru. Mimo, że sportowe buty męskie i gar­ni­tur tworzą wspani­ałą parę, odrobinę ekstrawa­gancką, ale niepozbaw­ioną przy tym klasy i ele­gancji, to są jed­nak okaz­je doma­ga­jące się głośno klasyki. Wtedy trze­ba odstaw­ić na bok najnowsze trendy i założyć bardziej trady­cyjne obuwie.

artykuł spon­sorowany

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress