Cykl “Ja na szy­nach” rozpoczy­namy wywiadem z księdzem Jack­iem Markowskim, kapelanem Lecha Poz­nań, dla które­go “Kole­jorz” to zde­cy­dowanie coś więcej, niż pas­ja. Gdy zadz­wonil­iśmy do księdza Jacka z pytaniem, czy