Trenerski dwugłos po meczu Lech-Basel

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wypowiedzi­ami tren­erów po meczuj Lech Poz­nań — FC Basel. 

Urs Fis­cher (FC Basel): W piłce nożnej tak jest, że nie wszyscy mogą zagrać. Wybrałem do pier­wszej 11 aktu­al­nie najlep­szy­ch zawod­ników, Del­gado musi­ał to zrozu­mieć, przed meczem zagrze­wał kolegów do boju. Druży­na pokaza­ła swo­ją klasę. Wszyscy cieszymy się z sukce­su. Jestem ter­az spoko­jny o rewanż. Musimy się dobrze zre­gen­erować, bo to będzie ciężki poje­dynek. Mam nadzieję, że w rewanżu osiąg­niemy dobry wynik. Do momen­tu czer­wonej karki Tomasza Kędzio­ry, mecz był bard­zo wyrów­nany. Jesteśmy ter­az w dobrej sytu­acji. Wynik jest dla nas korzyst­ny. Kon­cen­trowałem się przez 90 min­ut na swo­jej drużynie i na tym, aby zre­al­i­zować nasz plan. Lech Poz­nań jest dobrą drużyną. Wyróż­ni­a­ją­ca się postacią był Karol Linet­ty oraz Łukasz Trałka. Atmos­fera na sta­dion­ie była wspani­ała.

Maciej Sko­rża (Lech Poz­nań): Przez długi czas gral­iśmy dobry mecz, byliśmy nieskuteczni, ale całkiem dobrze radzil­iśmy sobie ze Szwa­j­carami. Przeło­mowym momentem była czer­wona kartka dla Tomasza Kędzio­ry, od tego chwili nie gral­iśmy swo­jej piłki. Wcześniej mieliśmy kilka sytu­acji, które powin­niśmy wyko­rzys­tać. Brawa dla Jas­mi­na Buri­ca za obronę rzu­tu karne­go. Każdy popeł­nia błędy. nie był to wystar­cza­ją­cy dobry plan, żeby wygrać. Dziś mieliśmy kon­frontację z drużyną, która jest moc­nym prze­ci­wnikiem, z dobrą markę w Europie. Wynik jest za wysoki i nie odzwier­cied­la tego, jak ten mecz powinien się dla nas ułożyć. Dla nas to lekc­ja, jak z zim­ną krwią, z kla­sową drużyną grać. Jestem rozczarowany i zły, bo mecz mógł mieć inny prze­bieg. Praw­da jest taka, że dużo bramek tracimy po stały­ch frag­men­tach. Zabrakło u nas zawod­nika, który byłby odpowiedzial­ny za pier­wszą stre­fę. Zabrakło nam kon­cen­tracji. Jesteśmy w trud­nej sytu­acji, ale zamierza­my wal­czyć do koń­ca.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress