Trening we Wronkach bez Arboledy

Po wczo­ra­jszych zaję­ci­ach przy Buł­garskiej, gdzie zawod­ni­cy bie­gali i mieli zaję­cia na siłowni, Lechi­ci wró­cili dziś do Wronek, by odbyć kole­jny tren­ing. Tym razem z piłka­mi.

Poza Manuelem Arboledą, który trenował indy­wid­u­al­nie na siłowni, ponieważ po powro­cie z urlopu i kilku treningach znów zaczął narzekać na ból mięś­nia wszyscy piłkarze ćwiczyli z piłka­mi.

Tren­ing zdomi­nowały ćwiczenia pole­ga­jące na jak najdłuższym utrzy­ma­niu się przy piłce. Lechi­ci dos­zli­fowywali też roz­gry­wanie akcji ofen­sy­wnych, a następ­nie udali się na anal­izę wideo, po której odbyli kole­jny tren­ing na pły­cie głównej.

Niewyk­luc­zone, że pod­czas jutrze­jszych zajęć Manuel Arbole­da dołączy do resz­ty zespołu i będzie mógł nor­mal­nie uczest­niczyć w zaję­ci­ach.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress