WL Liga: Podsumowanie ostatnich dwóch kolejek

wlligaTon pier­ws­zoligowym roz­gry­wkom nada­ją dwie sekc­je: SSL i Wino­grady. Na drugim fron­cie nadal nie ma moc­ny­ch na Los Fut­boleiros. Zaprasza­my do przeczy­ta­nia pod­sumowa­nia ostat­nich dwóch kole­jek na WL Lidze.


W I lidze kole­jne wygrane wpadły na kon­to czołowych trzech drużyn. Po dwa zwycięst­wa odniosły Sekc­ja SSL i FC Štil­ić. Ta pier­wsza ekipa wygrała oba spotka­nia po 8:1 i zachowała pozy­cję wicelid­era. FC Štil­ić dopisał kom­plet sześ­ciu punk­tów po bard­zo trud­ny­ch i emocjonu­ją­cy­ch poje­dynkach, w których okazy­wał się lep­szy o dwie bramki – 3:1 z WM i 4:2 z Lechitą.net. Lid­erem I ligi w dal­szym ciągu jest Sekc­ja Wino­grady, która pokon­ała w der­bach EW 4:2. W bard­zo dobrej formie zna­j­du­ją się Poz­na­ni­a­cy. Ekipa, która od początku roz­gry­wek zado­mow­iła się w dol­ny­ch rejonach tabeli rozpoczęła marsz w górę. Poz­na­ni­a­cy w trzech spotka­ni­ach zgar­nęli dziewięć punk­tów i zan­otowali awans na 10. miejsce.

Dru­goligowe roz­gry­wki zdomi­nowali Los Fut­boleiros. Niepoko­nany beni­aminek II WL Ligi wypra­cow­ał sobie przewagę czterech punk­tów nad wicelid­erem – Siu­pakabrą-Fun­dac­ja RAK OFF i przekroczył granicę 100 bramek! W trzech spotka­ni­ach w ostat­nich dwóch kole­jkach zdobył ich aż 34, w tym 6 w hicie I rundy roz­gry­wek z Volk­swa­gen­em-Odlew­nia. Zaj­mu­ją­cy drugą lokatę reprezen­tan­ci fun­dacji również ostat­nie dwie sobo­ty zal­iczą do bard­zo udany­ch. Podob­nie jak Los Fut­boleiros Siu­pakabra wygrała wszys­tkie trzy spotka­nia i awan­sowała na pozy­cję wicelid­era. Ostat­nie miejsce na podi­um, które zarazem jest ostat­nim gwaran­tu­ją­cym grę w I WL Lidze, zaj­mu­je Zespół Szkół Budowlany­ch. „Budowlanka” w 9. kole­jce w meczu na szczy­cie pokon­ała Volk­swa­gen-Odlew­nia 4:3. Dla ekipy spod znaku VW przełom sty­cz­nia i lute­go był bard­zo pechowy. Nie dość, że w 9.kolejce prze­grali oba spotka­nia to tydzień później rzutem na taśmę zaled­wie zremisowali z KS Junikowo 6:6. Straty punk­tów spowodowały spadek na czwartą pozy­cję.

Wyniki 9. i 10. kole­jki (26.01.2013 i 02.02.2013):

I WL LIGA

Spiski Team — Sekc­ja SSL 1:8 (Grat — Tórz 3, Kowalak 3, Antkowiak, Hałas)
Pias­towskie Mias­to — Sekc­ja SSL 1:8 (Grzeszczak — Tórz 4, Kowalak 2, Antkowiak, Konieczka)
Poz­na­ni­a­cy — EW 6:4 (Gal­in 2, Sma­glewski 2, Morkowski, Stach­nik — M.Wyrwa 3, Smu­ra)
Poz­na­ni­a­cy — Gietewu 7:6 (Gal­in 3, Głów­czak, Morkowski, Pierzch­lewicz, Sma­glewski — Ben­ski 2, Kajz­er­ski 2, Latosi, Majchrzak)
Pobiedziki-Light ERP — Gietewu 5:3 (P.Makowski 4, B.Makowski — Majchrzak 2, Ben­ski)
FC Štil­ić — WM 3:1 (K.Szerszeń 2, Budzyński — N.Kowalski)
FC Štil­ić — Lechita.net 4:2 (Frontczak 2, Budzyński, K.Szerszeń — Kaźmier­czak)
EW — Sekc­ja Wino­grady 2:4 (Smu­ra, M.Wyrwa — A.Kania, Oleszak, Piestrzyński, Siejek)
EW — Pias­towskie Mias­to 7:4 (M.Wyrwa 3, Smu­ra 2, R.Norek, M.Kaczmarek — Gra­jkowski 2, Mazurkiewicz, Pietrucha)
KKS Wiara Lecha II — Pias­towskie Mias­to 8:2 (Kujawski 3, Mosiądz 2, Kosi­d­owski, Schoepe, Wietrzyński — Gra­jkowski 2)
KKS Wiara Lecha II — Lechita.net 4:5 (Kujawski 4 — D.Mikołajczak 2, Prze­woźny 2, Kaźmier­czak)
WM — Lechita.net 1:1 (N.Kowalski — Prze­woźny)
WM — Spiski Team 8:0 (N.Kowalski 3, Rychter 3, G.Kozłowski, Ł.Stępa)
Poz­na­ni­a­cy — Spiski Team 8:3 (Gal­in 2, Wachowiak 2, Fabi­ański, Głów­czak, Siko­ra, Stach­nik — Krzyża­ni­ak 2, Pawłowski)

II WL LIGA

SWR S7 — Alu­plast 4:4 (A.Boratyński 2, C.Boratyński, Ł.Dąbrowski — Alek­sandrowski 2, Ból, Woźnicki)
SWR S7 — Sol­i­dar­na Pol­ska 7:2 (Ł.Dąbrowski 2, Dobrzy­cki 2, Piechocki 2, Now­icki — Cza­iński, Konatkowski)
SK Galaxy — Alu­plast 9:6 (Lisiecki 7, Kożuch, Kucharski — Woźnicki 2, Alek­sandrowski, Ból, Szarad­owski, M.Urbaniak)
SK Galaxy — FC Ślusarze 6:5 (Lisiecki 5, Kucharski — Guzikowski 4, Kubacki)
Los Fut­boleiros — FC Ślusarze 18:4 (Wal­czyk 6, Szen­feld 4, Jarosz 3, Jedz­i­na 2, P.Kaczmarek 2, Przy­była — Guzikowski 2, Gem­bicki, Gozdek)
Los Fut­boleiros — Volk­swa­gen-Odlew­nia 6:2 (Wal­czyk 4, Jedz­i­na, Jarosz — Ziętkiewicz, Ł.Kaczmarek)
Zespół Szkół Budowlany­ch — Volk­swa­gen-Odlew­nia 4:3 (Lekier 2, Woźny, samob. — Lip­iecki, M.Małecki, Ziętkiewicz)
Zespół Szkół Budowlany­ch — Apa­tor Powogaz 6:3 (Lekier 2, Lenar­czyk 2, Sze­fler, Szew­czyk — Simon, Strażyński, Stru­gała)
Śróde­ja — Apa­tor Powogaz 2:5 (Maćkowiak, Wyle­gała — Kubicki 2, Simon, Wągrowski, Woj­cieszek)
Śróde­ja — Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF 4:9 (Sawikowski 2, Suchom­ski 2 — S.Łuczak 4, Drat­wa 2, Feld­mann 2, P.Rutkowski)
PWW — Los Fut­boleiros 2:10 (Jóźwiak, Ser­ba — Wal­czyk 5, P.Kaczmarek 3, Szen­feld, Jarosz)
SK Galaxy — SWR S7 2:1 (Lisiecki, Szwed — Dobrzy­cki)
KS Junikowo — Volk­swa­gen-Odlew­nia 6:6 (J.Ruga 2, Chwiałkowski 2, Błaszczyk, Raszewski — M.Małecki 4, Ł.Kaczmarek, Ziętkiewicz)
rejsynawarcie.pl — Volk­swa­gen-Odlew­nia 2:7 (Tietz 2 — Ziętkiewicz 3, Haj­zler, B.Król, M.Małecki, Sobkowiak)
rejsynawarcie.pl — Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF 3:7 (Balkowski, Plu­ciński, Śro­da — P.Rutkowski 3, Drat­wa, Feld­mann, S.Łuczak, Skowroński)
Rapid Poz­nań — Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF 1:7 (Woy­ty­ni­ak — S.Łuczak 4, P.Rutkowski 2, Skowroński)

Tabele (kole­jno: miejsce, nazwa drużyny, liczba meczów, punk­ty, różni­ca bramek)

I WL LIGA

1.

Sekc­ja Wino­grady

11

28

56:39

2.

Sekc­ja SSL

10

25

60:18

3.

FC Štil­ić

11

22

61:30

4.

KKS Wiara Lecha I

9

22

52:30

5.

WM

11

20

47:25

6.

LP-G Fans

11

19

47:43

7.

EW

10

18

50:39

8.

Pobiedziki-Light ERP

10

16

47:40

9.

Lechita.net

11

16

37:36

10.

Poz­na­ni­a­cy

11

12

39:63

11.

KKS Wiara Lecha II

10

8

29:40

12.

Pias­towskie Mias­to

12

7

40:73

13.

Gietewu

11

3

31:66

14.

Spiski Team

12

3

25:79

II WL LIGA

1.

Los Fut­boleiros

12

34

108:27

2.

Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK-OFF

12

30

61:30

3.

Zespół Szkół Budowlany­ch

11

24

56:35

4.

Volk­swa­gen-Odlew­nia

11

23

55:32

5.

Rapid Poz­nań

9

21

61:27

6.

SK Galaxy

11

20

49:36

7.

rejsynawarcie.pl

12

19

48:52

8.

SWR S7

11

13

36:41

9.

KS Junikowo

11

13

41:50

10.

PWW

11

13

40:52

11.

Śróde­ja

12

9

35:95

12.

Alu­plast

10

7

38:69

13.

FC Ślusarze

10

6

39:61

14.

Apa­tor Powogaz

10

4

25:53

15.

Sol­i­dar­na Pol­ska

11

0

25:57

Najlep­si strzel­cy:

I WL LIGA

25 bramek – Tórz (Sekc­ja SSL)
23 – M.Wyrwa (EW)
20 – P.Makowski (Pobiedziki-Light ERP)

II WL LIGA

37 bramek –Wal­czyk (Los Fut­boleiros)
25 – Szen­feld (Los Fut­boleiros)
24 – Lisiecki (SK Galaxy)

Ter­mi­narz 11. kole­jki (09.02.2013):

I WL LIGA:

16:40 — WMLP-G Fans
18:20 — Sekc­ja SSLKKS Wiara Lecha II
19:15 — Sekc­ja SSL – Pobiedziki-Light ERP
19:45 — Gietewu — Spiski Team

II WL LIGA:

16:10 – Rapid Poz­nań – rejsynawarcie.pl
17:05 — FC Ślusarze — Alu­plast
17:50 — FC Ślusarze – Apa­tor Powogaz
18:45 — KS Junikowo – Apa­tor Powogaz

PODIUM PUCHAR WL LIGI:

III run­da:

15:50 – Rapid Poz­nań – LP-G Fans
17:35 – WMKKS Wiara Lecha II
20:25 – Gietewu – Pobiedziki-Light ERP

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress