Wniosek odrzucony — UEFA podtrzymuje decyzje

Wniosek KKS Lech Poz­nań o warunk­owe zaw­iesze­nie wyko­na­nia kary nałożonej na klub za okrzy­ki wznos­zone pod­czas trze­ciej rundy elim­i­na­cyjnej do Ligi Mis­trzów (FC Basel — Lech Poz­nań) został odrzu­cony.

Komis­ja Kon­troli, Dyscy­pliny i Ety­ki UEFA zde­cy­dowała o nałoże­niu na klub kary finan­sowej w wysokoś­ci 200 000 tysię­cy zło­tych oraz o zamknię­ciu INEA Sta­dionu na jeden mecz roz­gry­wany w europe­js­kich pucharach.

W czwartek rano do klubu przy Buł­garskiej, przyszła odpowiedź, w której znalazła się infor­ma­c­ja o podtrzy­ma­niu  powyższej decyzji. UEFA nie przy­chyliła się do warunk­owego zaw­ieszenia kary.

Tym samym klub nie rozpoczął sprzedaży biletów na mecz Lech Poz­nań — ACF Fiorenti­na.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress