Wraca temat transferu Wilka do Lechii. Kaczmarek zainteresowany

Mar­iusz Rumak kil­ka dni temu poin­for­mował, że nie zmienił zda­nia na tem­at przyszłoś­ci Jaku­ba Wil­ka w Lechu Poz­nań. Ta wiado­mość ucieszyła Bogusława Kacz­mar­ka, który chęt­nie widzi­ał­by tego zawod­ni­ka w swoim zes­pole. Tym samym wraca tem­at trans­fery „Wilcz­ka” do Gdańs­ka.

Kuba był już wypoży­c­zony do Lechii Gdańsk. Lechiś­ci byli zad­owoleni z piłkarza i chcieli go wykupić, jed­nak na przeszkodzie stanęły pieniądze. Wilkowi za rok kończy się kon­trakt z klubem, a w sty­czniu będzie mógł pod­pisać umowę z nowym pra­co­daw­cą, dlat­ego ewen­tu­alne negoc­jac­je mogą być łatwiejsze, niż latem.

- Roz­maw­iałem z Jakubem przed sezonem, on bard­zo chci­ał zostać w Lechii, bard­zo mu się tu spodobało. Wów­czas rozbiło się o pieniądze, ter­az sytu­ac­ja jest trochę inna. Po infor­ma­cji, że Lech nie przedłuży z nim kon­trak­tu, jeszcze się z nim nie kon­tak­towal­iśmy, ale myślę, że sprawa jest otwarta. Ja na pewno jestem zain­tere­sowany jego osobą, to piłkarz z dużym potenc­jałem. Zobaczymy, czy on będzie chci­ał wró­cić do Lechii i czy poz­wolą na to nasze finanse — przyz­nał tren­er Lechii, Bogusław Kacz­marek.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress