Wypowiedzi piłkarzy po meczu Lech — Jagiellonia

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wypowiedzi­a­mi piłkarzy po meczu Lech — Jagiel­lonia. Wypowiedzi Łukasza Trał­ki, Mateusza Możdże­nia, Marci­na Kamińskiego, Tomasza Kupisza i Tomasza Frankowskiego.

Łukasz Trał­ka (Lech Poz­nań): - Moż­na wymyślić pięt­naś­cie teorii na tem­at poraż­ki z Jagiel­lonią i każ­da będzie dobra. Jagiel­lonia niczym nas nie zaskoczyła. Zagrała tak jak zakładal­iśmy, podob­nie jak w meczu z Wisłą. Udało się jej zdobyć szy­bko bramkę, co ułatwiło jej zadanie. Od tego momen­tu mogła się cofnąć.

Mateusz Możdżeń (Lech Poz­nań): - Mieliśmy dużo cza­su na odro­bi­e­nie strat. PRaw­da jest taka, że gdy tracimy pier­wsi bramkę mamy prob­lem. Nie pamię­tam kiedy udało się nam je odro­bić. Jagiel­loni grało się łatwiej, zagrała z kon­trataku. Pewnie remis wzięła­by w ciem­no, ale z prze­biegu meczu okaza­ło się że może wygrać.

Marcin Kamińs­ki (Lech Poz­nań):Mecz ustaw­iła szy­bko zdoby­ta przez rywali bram­ka. Ta sytu­ac­ja była komicz­na, nie powin­niśmy do niej dop­uś­cić. Powtórzyła się sytu­ac­ja z Gdańs­ka. Prze­gral­iśmy podob­ny mecz. Wracamy do starych błędów. Stra­ta bram­ki, brak komu­nikacji, niepewność. To wszys­tko nie wpły­wało na nas dobrze.

Tomasz Kupisz (Jagiel­lonia Białys­tok): - Jesteśmy zad­owoleni, bo jeśli chodzi o mecze wyjaz­dowe, to nie prze­gral­iśmy jeszcze w tym sezonie. Mecz ułożył się kap­i­tal­nie, ale przed potkaniem założe­nie było takie, by grać zdyscy­plinowanie w obronie i wyprowadzać kon­try. Te kon­try udało się wyprowadzać skutecznie, strzelil­iśmy najpierw gola ze stałego frag­men­tu, a drugą właśnie z kon­try.

Tomasz Frankows­ki (Jagiel­lonia Białys­tok): - Szczęś­cie nam dopisało. Pier­wsza bram­ka, strzelona szy­bko, trochę ustaw­iła tok boiskowych wydarzeń. Fajnie, że dołożyliśmy drugiego gola. W ostat­nich dni­ach atmos­fera trochę gęst­ni­ała, bo brakowało zwycięstw. Te trzy punk­ty były nam niezwyk­le potrzeb­ne.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress