Wypowiedzi piłkarzy po meczu Lech — Śląsk

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wypowiedzi­ami zawod­ników po meczu. Swo­je opinie na tem­at spotka­nia wyrazili Szy­mon Drew­ni­ak, Hubert Wołąkiewicz, Walde­mar Sob­o­ta i Sebas­tian Mila.

Szy­mon Drew­ni­ak (Lech Poz­nań): - To jeden z naszy­ch naj­gorszy­ch meczów. Byliśmy rozko­jarzeni, zdekon­cen­trowani, między nami były duże odległoś­ci. Zagral­iśmy słabi w każdym względzie. Staral­iśmy się z przo­du zagroz­ić rywalowi, ale niewiele się tam dzi­ało. Mamy za to najwierniejszy­ch kibiców, najlep­szy­ch w Polsce. To co zro­bili było świet­ne, na sta­dion­ie była super atmos­fera i dop­ing z ich strony. To my dzisi­aj zaw­iedliśmy, choć chcieliśmy jak najlepiej zagrać. Dzięku­je­my im za takie zakończe­nie rundy

Walde­mar Sob­o­ta (Śląsk Wrocław): - Cieszymy się ze zwycięst­wa. Patrzyliśmy na zegarki, kiedy była 70 min­u­ta. Byliśmy jed­nak skon­cen­trowani, musieliśmy się skupić żeby nie powtórzyć tego spotka­nia sprzed tygod­nia. Udało się i wygral­iśmy w dobrym sty­lu.

Hubert Wołąkiewicz (Lech Poz­nań): - Pier­wszą bramkę stra­cil­iśmy po błędzie, przy dwóch kole­jny­ch nie mieliśmy wiele do powiedzenia. Jas­ne, mógł tam ktoś doskoczyć, ale ciężko było pow­strzy­mać te uderzenia. To były ciosy, z których ciężko nam się pod­nieść. W drugą połowę nie wes­zliśmy źle, ale te strza­ły ustaw­iły spotkanie.

Sebas­tian Mila (Śląsk Wrocław): — Lech posi­ada duży potenc­jał, dlat­e­go jesteśmy bard­zo zad­owoleni z tego spotka­nia. Mieliśmy ostat­nio trud­ny okres. Lech to kla­sowy zespół, który w grze o najwyższe cele będzie się liczył do samego koń­ca. Wszys­tko rozstrzyg­nie się na wios­nę, wiele zespołów liczy się w grze o europe­jskie puchary. Cel dla nas jest jas­ny, podob­nie jak dla Lecha. Chce­my wal­czyć o najwyższe lokaty. Mam nadzieję, że wios­ną będziemy grali lep­iej.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress