Z Widzewem najczęściej na remis

Pon­ad 11 lat temu ostat­ni raz Widzew Łódź wygrał na Buł­garskiej. W tym cza­sie tylko raz udało mu się zremisować, w kwiet­niu 2004 roku. Ostat­nie mecze pomiędzy tymi druży­na­mi, roz­gry­wane w Poz­na­niu, należały już do Lecha.

W lutym tego roku Lech wygrał 1:0 po bram­ce Jaku­ba Wil­ka. We wcześniejszych dwóch roz­gry­wanych na Buł­garskiej również „Kole­jorz” był lep­szy. W sierp­niu 2007 „Kole­jorz” zwyciężył także 1:0, a kil­ka miesię­cy wcześniej roz­gromił Widzew aż 6:1.

Ostat­ni raz z Widzewem przed włas­ną pub­licznoś­cią prze­grał 6 maja 2000 roku, gdy uległ rywalom 3:5. To spotkanie na kar­tach his­torii zapisało się jed­nak nie tylko ze wzglę­du na dużą liczbę bramek, ale również słabe sędziowanie, a na łamach dzi­en­ników to właśnie arbiter nazwany został anty­bo­haterem spotka­nia, ze wzglę­du na swo­je absurdalne decyz­je.

Dobre wyni­ki w meczach na Buł­garskiej nie oznacza­ją wcale, że „Kole­jor­zowi” z Widzewem grało się ostat­nio bard­zo dobrze. Podob­ną, co nasi jutrze­jsi rywale, passę doty­czącą meczów w Poz­na­niu, Lech ma w Łodzi, w której nie wygrał od 16 sierp­nia 1997 roku.

We wszys­t­kich doty­chcza­sowych spotka­ni­ach, to jed­nak goś­cie cieszyć się mogą lep­szym bilansem, choć najczęś­ciej padały remisy, bo aż 29 razy. 15 spotkań wygry­wał Lech, a 19 Widzew. Niez­nacznie skuteczniejsi są zawod­ni­cy z Łodzi, którzy zdobyli 84 wobec 81 bramek Lecha.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress