Żaba i Muraś jadą do Gdańska, problemy Wojtkowiaka

Sytu­ac­ja kadrowa Lecha w ostat­nim cza­sie się popraw­iła. Tren­er ma więk­szy wybór wśród zawod­ników, zwięk­sza się rywal­iza­c­ja, a to może przynieść tylko korzyść drużynie. - Do Gdańs­ka bierze­my dziewięt­nas­tu piłkarzy — zapowia­da Jose Mari Bakero.

Wszys­tko wskazu­je na to, że w meczu z Lechią będą mogli zagrać Hubert Wołąkiewicz i Rafał Muraws­ki, którzy w ostat­nich dni­ach narzekali na stan zdrowia. Gorzej ma się Grze­gorz Wojtkowiak. - Narze­ka on na dolegli­woś­ci mięś­nia przy­wodzi­ciela — zdradza tren­er.

Do zdrowia powoli wraca­ją także Marcin Kikut i Manuel Arbole­da. - Trenu­ją już z nami pewne ele­men­ty, rozwój ich reha­bil­i­tacji jest poprawny. Cieszy mnie ten fakt i mam nadzieję, że już niedłu­go będą do naszej dys­pozy­cji - zaz­nacza opiekun Lecha.

Lech do Gdańs­ka uda się jutro rano, w piątek będzie trenował na miejs­cu. Sztab szkole­niowy postanow­ił zabrać na mecz dziewięt­nas­tu zawod­ników, a bezpośred­nio przed meczem wybrać osiem­nas­tu, którzy będą mieli szan­sę zagrać w tym spotka­niu. – Do samego meczu nikt nie będzie znał moich decyzji – zakończył Hisz­pan.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress