Kibole na Samotnej

Kibice Lecha w najbliższą sobotę, 29 październi­ka, od godz. 9 będą sprzą­tać gro­by na cmen­tarzu przy ul. Samot­nej w Poz­na­niu. Apelu­ją także o pomoc, ponieważ każ­da para rąk ma znacze­nie. Na cmen­tarzu zna­j­du­ją się gro­by m.in. Pow­stańców Wielkopol­s­kich, a także ofi­ar obozów kon­cen­tra­cyjnych i nalotów niemiec­kich.

Już kil­ka tygod­ni temu zli­cy­towano kilka­naś­cie rzeczy, a kwoty pod­czas niej uzyskane zostaną przekazane na prace związane z uporząd­kowaniem cmen­tarza.

W pro­gramie:
1. Usuwanie liś­ci z porząd­kowanych grobów.
2. Mal­owanie i insta­lac­ja płotków wokół uporząd­kowanych z liś­ci grobów.
3. Nakładanie folii i ozdob­nych kamyków na ścieżkach przyległych do grobów.

Potrzeb­ne narzędzia i mate­ri­ały:
— łopaty;
— gra­bie;
— noży­cz­ki (kil­ka sztuk) do rozci­na­nia folii;
— piła spali­nowa do obci­na­nia płotków;
— papi­er ścierny do drew­na;
— rękaw­icz­ki (dla osób malu­ją­cych płot­ki);
— wor­ki na śmieci.

Prefer­owany podzi­ał zadań:
— kibol­ki — gra­bi­e­nie liś­ci, układanie folii i ozdob­nych kamyków wokół grobów.
— kibole — mal­owanie, składanie i insta­lac­je płotków, porząd­kowanie kami­en­nych tablic, składanie śmieci do kon­tenerów.

Dzię­ki zakońc­zonej sukce­sem aukcji licy­towanych przed­miotów, planu­je­my na sobotę prze­trans­portować na cmen­tarz zaku­pi­one towary:
— 65 drew­ni­anych płotków;
— folia i ozdob­ne kamy­cz­ki;
— impreg­naty do drew­na;
— pęd­zle do mal­owa­nia;
oraz pokryć kosz­ty pod­staw­ienia i odbioru kon­tenera ze śmieci­a­mi.

Infor­ma­c­ja na forum WL: http://forum.wiaralecha.pl/index.php?/topic/28043-miejsca-pamieci-opieka/page__st__20__p__516123#entry516123

Zgłoszenia do udzi­ału w akcji na PM do Mirello.

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w akcji!

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress