Kwietniowe zmagania na WL Lidze

wlliga7 kwiet­nia rozpoczęła się 8.edycja WL Ligi. Sezon wiosen­ny został opóźniony aż o 3 tygod­nie ze wzglę­du na zimową aurę, która w tym roku w naszym kra­ju zagoś­ciła na dłużej. Nowa edy­c­ja kibol­s­kich roz­gry­wek przy­ciągnęła aż 44 drużyn. Po raz dru­gi z rzę­du WL Liga została podzielona na trzy klasy roz­gry­wkowe. Sprawdź co wydarzyło się w kwiet­niu na boiskach WL Ligi.

W najwyższej znalazło się 10 ekip, na drugim fron­cie 14, nato­mi­ast w trze­ciej lidze 20 zespołów podzielonych na dwie 10-zespołowe grupy. Wszys­tkie drużyny rozpoczęły także rywal­iza­cję w PODIUM Pucharze WL Ligi.

Super­puchar WL Ligi dla mis­trza III ligi! 

Trady­cyjnie wiosen­ny sezon rozpoczął się od zma­gań o Super­puchar WL Ligi. Pier­wsze tro­feum nowej edy­cji wywal­czył Volk­swa­gen-Odlew­nia. W finale mis­trz III WL Ligi pokon­ał Sekcję SSL (mis­trz I WL Ligi i zdoby­w­ca Pucharu WL Ligi) 3:1. W drodze do finału Volk­swa­gen-Odlew­nia nie dał szans FC Pyr­landii (mis­trz II WL Ligi), nato­mi­ast zdoby­w­cy pod­wójnej korony pokon­ali For­mat (obroń­cy trofeum).

Faworyci na czele

W I WL Lidze prowadzą faworyci. Trój­ka zeszłose­zonowych medal­istów zaj­mu­je po 4.kolejkach miejs­ca na podi­um w odwrot­nej kole­jnoś­ci aniżeli na zakończe­nie jesi­en­nej edy­cji. Na prowadze­niu zna­j­du­je się For­mat, który zdobył kom­plet punk­tów w czterech spotka­ni­ach. Jeden mecz mniej roze­grał wicelid­er — KKS Wiara Lecha. Obroń­cy tytułu wicemistr­zowskiego również nie stra­cili jeszcze ani jed­nego punk­tu. Na trzec­im miejs­cu zna­j­du­ją się mis­tr­zowie. Sekc­ja SSL w porów­na­niu do swoich naj­groźniejszych rywali zaz­nała już gorycz poraż­ki. Sposób na zło­tych medal­istów znalazło EW, które jak na razie roze­grało zaled­wie jed­no spotkanie. Na drugim biegu­nie tabeli z zerowym dorobkiem punk­towym zna­j­du­ją się trzy uty­tułowane drużyny WL Ligi — FC Štil­ić, Lechita.net i FC Pyrlandia.

TABELA — kliknij TUTAJ

Najlep­si strzelcy:

9 bramek — D.Kaczmarek (For­mat)
6 — Rychter (WM), Tym (Sekc­ja SSL)
4 — Kli­chow­icz, Tabiszews­ki (obaj KKS Wiara Lecha), Tórz (Sekc­ja SSL)

Sekc­ja Wino­grady liczy na szy­b­ki powrót do I WL Ligi

Na drugim fron­cie w kwiet­niu nie było moc­nych na Sekcję Wino­grady i Volk­swa­ge­na-Odlewnię. Ten pier­wszy zespół, po jesi­en­nym spad­ku i … wicemistr­zowskim halowym sezonie, bard­zo szy­bko chce wró­cić do eli­ty. Po 4.kolejkach Wino­gradzian­ie w czterech meczach zaap­likowali rywalom aż 44 gole! Lid­erowi, gorszym bilansem bramkowym, ustępu­ją dwie drużyny Volk­swa­ge­na. Beni­aminek II WL Ligi — Volk­swa­gen-Odlew­nia podob­nie jak Sekc­ja Wino­grady nie zaz­nał jeszcze smaku straty jakichkol­wiek punk­tów. Trze­cia VW-Odlew­nia Poz­nań roze­grała już sześć spotkań i ma na swoim kon­cie dwie poraż­ki. Trzy punk­ty straty do prowadzącej trój­ki mają dwie drużyny — Gietewu i spad­kow­icz — Pias­towskie Mias­to. Trze­ci były pier­ws­zoligowiec — Muszki­eterowie “Sol­i­darność”, radzi sobie już o wiele gorzej od Sekcji Wino­grady i ekipy z Rataj. Reprezen­tan­ci Inter­marche w pię­ciu meczach zgro­madzili zaled­wie jed­ną wygraną i zaj­mu­ją odległe, 11.miejsce w tabeli.

TABELA — kliknij TUTAJ

Najlep­si strzelcy:

16 bramek — Oleszak (Sekc­ja Winogrady)
9 — Ziętkiewicz (Volk­swa­gen-Odlew­nia)
8 — Kania (Sekc­ja Wino­grady), Sobkowiak (Volk­swa­gen-Odlew­nia)

Wal­ka o grupę mistrzowską

Najwięcej drużyn w wiosen­nym sezonie wys­tar­towało w III WL Lidze. 20 zespołów zostało podzielonych na dwie grupy, w których obec­nie trwa wal­ka o miejs­ca 1–5 gwaran­tu­jące udzi­ał w II rundzie w grupie mis­tr­zowskiej. Po kwiet­niowych zma­gani­ach najwięk­szym zaskocze­niem in plus są dwie drużyny — Sol­i­dar­na Pol­s­ka i Zopan. Obie ekipy, które w poprzed­nich edy­c­jach nie zach­wycały, obec­nie zado­mow­iły się w czołówkach swoich grup. Sol­i­dar­na Pol­s­ka prze­wodzi w grupie 1, nato­mi­ast Zopan zaj­mu­je trze­cie miejsce w tabeli grupy 2. Zopan wyprzedza­ją FC Ślusarze i Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAK OFF, które w trzech spotka­ni­ach zgro­madz­iły kom­plet punktów.

TABELA — kliknij TUTAJ

Najlep­si strzelcy:

12 bramek — Klinger (FC Ślusarze), Nowot­ny (Alu­plast), P.Rutkowski (Siu­pakabra-Fun­dac­ja RAk OFF)
9 — Lenar­czyk (Zespół Szkół Budowlanych), Lisiec­ki (SK Galaxy)
8 — A.Boratyński (polskieksiegarnie.pl)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress