Ostatnie rozstrzygnięcia w edycji jesiennej Ligi Kiboli

Poz­nal­iśmy już wszys­tkie rozstrzyg­nię­cia jesi­en­nej edy­cji Kibol­skiej Ligi Kole­jorza. W WL Lidze najlep­sza okaza­ła się Wiara Lecha I, w Lidze Kiboli Sekc­ja SSL. Te zespoły jed­nak nie rządz­iły pod­czas jesi­en­nych roz­gry­wek. Najlep­si byli zawod­ni­cy EW, którzy do wywal­czonego wcześniej Pucharu Ligi dorzu­cili w ostat­nim tygod­niu Super­puchar i wicemistr­zost­wo WL Ligi!

TIFOSI LIGA KIBOLIOSTATNIA KOLEJKA:

W ostat­nim tygod­niu odbyło się kil­ka ciekawych meczów. Jed­ni grali o mis­tr­zost­wo na boisku, inni rywal­i­zowali na try­bunach. Boiskowe poczy­na­nia w Lidze Kiboli wygrała Sekc­ja SSL, która pomi­mo wysok­iej poraż­ki w hicie jesieni pod­niosła się i wygrała ostat­nie dwa spotka­nia pieczę­tu­jąc tym samym mistrzostwo!

Tytuł wicemistr­zows­ki obronił zespół Lechity.net. Wywal­cze­nie kom­ple­tu punk­tów w XII kole­jce nie dało upragnionego mis­tr­zost­wa i lechi­tow­cy musieli zad­owolić się kole­jnym sre­brem (w trzech edy­c­jach wywal­czyli aż cztery razy drugie miejsce). Na trze­ciej loka­cie również bez zmi­an. Wywal­czone pod­czas wiosen­nej edy­cji ostat­nie miejsce na podi­um na jesień obroniła Sekc­ja Wino­grady. W ostat­niej serii spotkań kibole z Wino­grad wygrali aż trzy mecze i przeskoczyli w tabeli SWR S7 i Wiarę Lecha II.

Ostat­nia kole­j­ka to nie tylko rywal­iza­c­ja na bram­ki i punk­ty. Trzy mecze mogły liczyć na efek­towne oprawy. Mis­tr­zost­wo świę­towała Sekc­ja SSL, wicemistr­zost­wo Lechita.net. Ostat­nie mecze tych drużyn odby­wały się przy zabaw­ie na try­bunach, które zgro­madz­iły tego dnia 150 osób! W Lidze Kiboli przy kibol­skiej otoczce odbyły się także Wielkie Der­by Kibol­skiego Poz­na­nia pomiędzy Sekcją Jeżyce i Sekcją Stare Miasto.

Wyni­ki:

Sekc­ja SSL — Lechita.net 2:7 (Kuchar­czyk, Tym — Tórz 5, Dudzi­ak, Cynarzewski) 
Sekc­ja SSLKKS Wiara Lecha II 7:2 (Tym 3, Borows­ki 3, Orlik — Kujaws­ki, Lenart) 
Sekc­ja Wino­grady — Pias­towskie Mias­to 10:3 (Siejek 3, Gryniewicz 3, J.Nowak, Piestrzyńs­ki, Sta­chowiak, Ślisińs­ki — Grzeszczak 2, A.Tyliński)
Sekc­ja Jeżyce — SWR S7 3:7 (Brykar­czyk 3 — A.Boratyński 2, Piotrows­ki 2, Dąbrows­ki, Dobrzy­c­ki, T.Tyliński)
Sekc­ja Wino­grady — Sekc­ja Stare Mias­to 12:4 (Piestrzyńs­ki 3, Ślisińs­ki 3, Gryniewicz 2, A.Kania, J.Nowak, Siejek, Sta­chowiak — Jarosz 2, Górs­ki, Wiśniewski)
Sekc­ja SSL — Sekc­ja Stare Mias­to 19:0 (Tym 12, Borows­ki 2, Sza­ła 2, Kowalak, Kuchar­czyk, Kurek)
Lechita.net — Forza-Janusze 15:2 (Tórz 11, Łapińs­ki 2, Lachow­icz, Rozwad­ows­ki — Szaj 2)
Sekc­ja Stare Mias­to — KKS Wiara Lecha II 5:5 (Jarosz 2, Wal­czyk 2, Wrębi­ak — Gór­czak 2, Kujaws­ki 2, Lenart) 
Sekc­ja Wino­grady — Forza-Janusze 5:2 (D.Norek, Ślisińs­ki, Siejek, Piestrzyńs­ki, Gryniewicz — Alek­sandrow­icz, samob.) 
Sekc­ja Stare Mias­to — Sekc­ja Jeżyce 4:13 (Wal­czyk 3, Niewol­ny — Brykar­czyk 4, Popraws­ki 3, Hen­cel 2, Ławniczak, Napier­ała, Ole­sik, Kranz) 
Sekc­ja Stare Mias­to — Forza-Janusze 0:5 (walkow­er)

Tabela:

1. Sekc­ja SSL

16

42

110 — 39

2. Lechita.net

16

40

110 — 31

3. Sekc­ja Winogrady

16

31

91 — 59

4. SWR S7

16

29

67 — 47

5. KKS Wiara Lecha II

16

26

75 — 66

6. Sekc­ja Stare Miasto

16

15

55 — 110

7. Pias­towskie Miasto

16

11

45 — 76

8. Forza-Janusze

16

8

39 — 106

9. Sekc­ja Jeżyce

16

5

40 — 98

Mis­trz – Sekc­ja SSL

Najlep­si strzelcy:

48 bramek – Tórz (Lechita.net), Tym (Sekc­ja SSL)

25 – Łapińs­ki (Lechita.net)

18 – Kujaws­ki (KKS Wiara Lecha II)

SOLIDARNOŚĆ” I WL LIGA  — OSTATNIA KOLEJKA:

Mis­tr­zost­wo WL Ligi po raz dru­gi z rzę­du w rękach Wiary Lecha I! Niebiesko-biali pier­wsze miejsce zapewnili sobie w zwycięskim poje­dynku prze­ci­wko FC Sti­li­ciowi. Mecz stał na wysokim poziomie i dostar­czył wielu emocji, a zakończył się wynikiem 3:2 dla Wiary Lecha I! Wicemistr­zost­wo zdobył wiosen­ny mis­trz Ligi Kiboli, czyli EW. Kluczem do drugiego miejs­ca okaza­ło się zwycięst­wo nad Wiarą Lecha I. Po raz dru­gi z rzę­du na podi­um znaleźli się zawod­ni­cy FC Pyr­landii. Tym razem roz­gry­w­ki zakończyli na trze­ciej loka­cie. Sukces zawdz­ięcza­ją przede wszys­tkim kap­i­tal­nej rundzie rewanżowej, w której wygrali wszys­tkie 7 meczów! Najwięk­szym fenomen­em ligi wyda­je się być zespół LP‑G Fans. Trze­cia edy­c­ja Kibol­skiej Ligi Kole­jorza i trze­ci raz głuszy­nanie kończą na … 4 miejscu!

Wyni­ki:

WMLP‑G Fans 3:5 (Rogalewicz 2, Koko­cińs­ki — Miążek 2, Zębik, B.Kania, Kowalik) 
WMFC Stil­ić 7:4 (Rogalewicz 2, Koko­cińs­ki 2, Mateusz Klecz, Marek Klecz, Delik — Marcinkows­ki 3, M.Szerszeń)
KKS Wiara Lecha I — FC Stil­ić 3:2 (Tym, Siejek, Tabiszews­ki — Lech, K.Szerszeń)
FC Pyr­lan­dia — LP‑G Fans 7:4 (Czer­ni­ak 2, Adam­czak, Borkows­ki, D.Nowak, Kwiatek, Wyka — B.Kania 2, S.Nowak, Polak) 
EWKKS Wiara Lecha I 8:7 (Sobczak 3, N.Norek 3, M.Antczak, Ł.Norek — Tym 3, Mikułan 2, Adams­ki, Nowak)
Tabela koń­cowa:

1. KKS Wiara Lecha I

14

31

77 — 36

2. EW

14

29

84 — 50

3. FC Pyr­lan­dia

14

27

68 — 52

4. LP‑G Fans

14

21

49 — 54

5. FC Štil­ić

14

20

50 — 43

6. WM

14

15

48 — 79

7. Gietewu

14

6

40 — 75

8. Lam­ba­da Team

14

0

31 — 58

Mis­trz – KKS Wiara Lecha I

Spadek – Gietewu, Lam­ba­da Team

Najlep­si strzelcy:

30 bramek – Sobczak (EW)

25 – Tabiszews­ki (KKS Wiara Lecha II)

14 – Rogalewicz (WM)

SOLIDARNOŚĆ” II WL LIGAOSTATNIA KOLEJKA:

Beni­aminków I WL Ligi poz­nal­iśmy już wcześniej. W ostat­niej kole­jce emocjonowal­iśmy się walką o I miejsce, na które chrap­kę mieli Muszki­eterowie „Sol­i­darność” i Oni-Poleng. Ostate­cznie o zwycięst­wie w lidze zde­cy­dował bezpośred­ni mecz pomiędzy świeżo upiec­zony­mi pier­ws­zoligow­ca­mi. Poje­dynek wygrali Muszki­eterowie „Sol­i­darność”, którzy pomi­mo dwubramkowej straty wspięli się na wyżyny swoich umiejęt­noś­ci i wygrali z Oni-Poleng 5:4!

Wyni­ki:

Muszki­eterowie “Sol­i­darność” — VW-Odlew­nia Poz­nań 10:3 (Woj­ta­lik 3, Zaprud­nik 2, Kaz­imier­s­ki 2, Wiśniews­ki, Sobańs­ki, Goli­wąs — Lip­iec­ki, Madej, Pem­pera)
Stoczniowiec Poz­nań — Restau­rac­ja La Luc­ci­o­la 2:6 (Raszews­ki, Bielawa — A.Kania 2, Sta­chowiak, Lenart, Bąkowskie, Daniel­s­ki)
Oni-Poleng — VW-Odlew­nia Poz­nań 9:1 (Burek 4, Piotr Jassem 2, Paweł Jassem, Jerzak, Smo­lak — Madej)
Muszki­eterowie “Sol­i­darność” — Poz­na­ni­a­cy 14:1 (Sobańs­ki 7, Goli­wąs 5, Woj­ta­lik 2 — Możuch)
Muszki­eterowie “Sol­i­darność” — Spis­ki Team 7:2 (Sobańs­ki 2, Woj­ta­lik 2, Zaprud­nik 2, Goli­wąs — Pawłows­ki 2)
Poz­na­ni­a­cy — Spis­ki Team 8:3 (Frankows­ki 3, Nowakows­ki 2, W.Król, Możuch, Radosław Różańs­ki — Erd­mann, Pawłows­ki, Rogala)
Poz­na­ni­a­cy — PWW 7:3 (W.Król 4, Frankows­ki 2, B.Król — Foltyn, Mag­nuszews­ki, Szymkowiak)
Muszki­eterowie “Sol­i­darność” — Oni-Poleng 5:4 (Woj­ta­lik 2, Goli­wąs, Sobańs­ki, Wiśniews­ki — Ple­wa 2, Krzyża­ni­ak, Paweł Jassem)

Tabela:

1. Muszki­eterowie “Sol­i­darność”

14

38

107 — 48

2. Oni-Poleng

14

32

74 — 38

3. Restau­rac­ja La Lucciola

14

26

69 — 40

4. Spis­ki Team

14

19

40 — 59

5. PWW

14

16

53 — 65

6. Poz­na­ni­a­cy

14

14

63 — 77

7. Stoczniowiec Poz­nań

14

10

32 — 64

8. VW-Odlew­nia Poznań

14

7

45 — 92

Awans – Muszki­eterowie „Sol­i­darność”, Oni-Poleng

Najlep­si strzelcy:

34 bram­ki – Woj­ta­lik (Muszki­eterowie „Sol­i­darność”)

23 – Burek (Oni-Poleng)

21 – Mag­nuszews­ki (PWW)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress