Podsumowanie 8. kolejki Ligi Kiboli

Lechita.net został lid­erem roz­gry­wek Ligi Kiboli. W meczu kole­j­ki wicemistr­zowie nie dali szans Sekcji Wino­grady. Straty punk­tów zal­iczyły najlep­sze dotąd zespoły WL Ligi. EW zremisowało, Lam­ba­da Team prze­grała, Muszki­eterowie podzielili się punk­ta­mi, a Oni-Poleng zaz­nali pier­wszą porażkę, ale po wygranej w meczu z Poz­na­ni­aka­mi awan­sowali na pier­wsze miejsce w II WL Lidze.

LIGA KIBOLIVIII KOLEJKA:

W niedziel­ny wieczór doszło do rywal­iza­cji wicemistrza Ligi Kiboli z brą­zowy­mi medal­is­ta­mi poprzed­niej edy­cji. Pewną i wysoką wygraną odnieśli reprezen­tan­ci Lechity.net, dla których nie była to jedy­na okaza­ła zdoby­cz w ostat­nim tygod­niu. Obec­ny lid­er tabeli odpraw­ił z kwitkiem Pias­towskie Mias­to i Sekcję Stare Mias­to po raz kole­jny dając przy tym popis umiejęt­noś­ci strz­elec­kich. Łącznie Lechita.net zdobył 26 bramek w 3 meczach! Pomi­mo poraż­ki w meczu kole­j­ki Sekc­ja Wino­grady awan­sowała na drugą lokatę.

Kibole z północ­nego Poz­na­nia wysoko pokon­ali w pozostałych meczach Forzę-Janusze i Sekcję Jeżyce. Udany tydzień mają za sobą zawod­ni­cy SWR S7, którzy zdobyli 6 punk­tów w 2 meczach i awan­sowali na 5 miejsce w tabeli. Naj­ciekaw­iej było w spotka­niu Wiary Lecha II z Forzą-Janusze. Niebiesko-biali bard­zo dłu­go męczyli się z prze­dostat­nią drużyną w tabeli i na 8 min­ut przed końcem prze­gry­wali 1:3! Końcówka mecz należała jed­nak do drugiego zespołu Wiary Lecha, który strzelił 6 bramek i wygrał 7:4.

Wyni­ki:

Sekc­ja Wino­grady — Sekc­ja Stare Mias­to 7:2 (Sta­chowiak 3, Kania, Ślisińs­ki, Woj­ciechows­ki, Piestrzyńs­ki — Jarosz, Szenfeld)

Lechita.net — Pias­towskie Mias­to 7:3 (Tórz 3, Łapińs­ki 2, Lachow­icz, Pacy­gon — Tyżyk 2, Szaroleta)

Sekc­ja Wino­grady — Forza-Janusze 12:1 (Ślisińs­ki 5, Sta­chowiak 3, Piestrzyńs­ki 2, Woj­ciechows­ki 2 — Klewenhagen)

Lechita.net — Sekc­ja Stare Mias­to 12:0 (Tórz 6, Łapińs­ki 3, Lachow­icz, Pacy­gon, Przewoźny)

SWR S7 — Sekc­ja Jeżyce 5:1 (C.Boratyński, Bród­ka, Dąbrows­ki, Now­ic­ki, T.Tyliński — Brykarczyk)

Pias­towskie Mias­to — SWR S7 2:5 (Mazurkiewicz, Tyżyk — A.Boratyński 2, C.Boratyński 2, Nowicki)

Sekc­ja Wino­grady — Lechita.net 1:7 (Siejek — Tórz 3, Łapińs­ki 2, Cynarzews­ki, Rozwadowski)

Sekc­ja Wino­grady — Sekc­ja Jeżyce 8:0 (Sta­chowiak 4, Woj­ciechows­ki 2, Siejek, Wyrwał)

KKS Wiara Lecha II — Forza-Janusze 7:4 (Tabiszews­ki 3, Kujaws­ki 2, Skwars­ki 2 — Klewen­hagen, Kożuch, Sz.Ludwikowski, Stachowicz)

Tabela:

 

1. Lechita.net

11

30

79 — 21

2. Sekc­ja Winogrady

10

22

54 — 28

3. Sekc­ja SSL

8

21

47 — 17

4. KKS Wiara Lecha II

9

18

48 — 35

5. SWR S7

9

13

30 — 32

6. Sekc­ja Stare Miasto

9

12

34 — 48

7. Pias­towskie Miasto

10

6

31 — 46

8. Forza-Janusze

9

3

22 — 70

9. Sekc­ja Jeżyce

9

-1

13 — 6

Najlep­si strzelcy:

32 bram­ki – Tórz (Lechita.net)

20 – Łapińs­ki (Lechita.net), Tym (Sekc­ja SSL)

14 – Sta­chowiak (Sekc­ja Wino­grady), Tabiszews­ki (KKS Wiara Lecha II)

I WL LIGA  — VIII KOLEJKA:

Z uwa­gi na przełoże­nie poniedzi­ałkowej kole­j­ki w I WL Lidze odbyły się tylko 3 poje­dyn­ki. Mis­trz pokon­ał Gietewu 6:2 i awan­sował na drugie miejsce w tabeli. Wiara Lecha I pogrążyła praw­dopodob­nie niedziel­nych rywali. Gietewu aby myśleć o utrzy­ma­niu się w I lidze musi wygrać pozostałe 4 spotka­nia! Wicemistr­zowie w rundzie rewanżowej idą jak burza. W zeszłym tygod­niu FC Pyr­lan­dia pokon­ała Wiarę Lecha I, a ter­az rozpraw­iła się z Lam­badą Team! Remisem zakończyła się także rywal­iza­c­ja lid­era z LP‑G Fans. Pomi­mo straty punk­tów EW nadal prze­wodzi stawce.

Wyni­ki:

Lam­ba­da Team — FC Pyr­lan­dia 3:10 (Anioła, Drózd, Pyt­lak — Zbier­s­ki 3, Frontczak 2, Sad­ows­ki, Adam­czak, Czer­ni­ak, Frankiewicz, D.Nowak)

Gietewu — KKS Wiara Lecha I 2:6 (Ben­s­ki, Majchrzak — Tym 2, Tabiszews­ki 2, J.Nowak, P.Olaszczyk)

LP‑G Fans — EW 3:3 (Dutkiewicz, B.Kania, Sokołows­ki — Wyr­wa 2, Sobczak)

Tabela:

 

1. EW

9

19

57 — 35

2. KKS Wiara Lecha I

8

16

40 — 19

3. FC Štil­ić

7

16

30 — 18

4. Lam­ba­da Team

8

14

31 — 28

5. FC Pyr­lan­dia

9

12

40 — 37

6. LP‑G Fans

9

12

26 — 35

7. WM

8

6

27 — 50

8. Gietewu

10

3

25 — 54

Najlep­si strzelcy:

20 bramek – Sobczak (EW)

13 – Tabiszews­ki (KKS Wiara Lecha II)

10 – Rogalewicz (WM)

II WL LIGAVIII KOLEJKA:

Drugiego meczu z rzę­du nie udało się wygrać Muszki­eterom. Tym razem rozpęd­zonego, ówczes­nego lid­era, zastopowali zawod­ni­cy Restau­racji La Luc­ci­o­la, którzy zal­iczyli dwa iden­ty­czne spotka­nia w ubiegłym tygod­niu. W oby­d­wu prze­gry­wali 2:4 i zdobyli dwa gole w ostat­nich 4 min­u­tach meczów! Kap­i­talne końców­ki dały tylko dwa „ocz­ka” do ligowej tabeli i La Luc­ci­o­la zaj­mu­je odległe 5 miejsce. Pier­wszą porażkę zal­iczyli Oni-Poleng. Pogrom­cą czołowego zespołu zostało PWW, dla których wygrana, a także późniejszy remis z Restau­racją La Luc­ci­o­la dały awans na trze­cie miejsce w ligowej tabeli. Pre­mierowe zwycięst­wo odnieśli Stoczniow­cy. Ósmą kole­jkę rozpoczęli od wygranej nad Poz­na­ni­aka­mi, a  zakończyli nikłą porażką ze Spis­ki Team. Nowym lid­erem dru­goligowych roz­gry­wek zostali Oni-Poleng. Prze­pustką do pier­wszej lokaty był niesamow­ity poś­cig rozpoczę­ty od stanu 1:3, a zakońc­zony uniesie­niem rąk w po koń­cowym gwiz­d­ku! Zdoby­cie 3 punk­tów trwało 3 min­u­ty, w których Oni zdobyli 3 bramki!

Wyni­ki:

Restau­rac­ja La Luc­ci­o­la — Muszki­eterowie “Sol­i­darność” 4:4 (Woj­ciechows­ki 3, Wietrzyńs­ki — Woj­ta­lik 2, Turek, Kazimierski)

Oni-Poleng — PWW 2:3 (Paweł Jassem, Ple­wa — Foltyn 2, Pawliński)

Poz­na­ni­a­cy — Stoczniowiec Poz­nań 2:3 (Sma­glews­ki, Zboroń — Borowik, Raszews­ki, Rutkowski)

PWW — Restau­rac­ja La Luc­ci­o­la 4:4 (Foltyn 2, Mag­nuszews­ki 2 — Woj­ciechows­ki, Bąkows­ki, A.Kania, samob.)

Spis­ki Team — Stoczniowiec Poz­nań 2:1 (Erd­mann, Grzeszkowiak — Raszewski)

Oni-Poleng — Poz­na­ni­a­cy 4:3 (Burek 2, K.Jassem, Piotr Jassem — W.Król 2, Frankowski)

Tabela:

 

1. Oni-Poleng

9

20

43 — 23

2. Muszki­eterowie “Sol­i­darność”

8

20

49 — 30

3. PWW

10

16

41 — 39

4. Spis­ki Team

9

16

31 — 31

5. Restau­rac­ja La Lucciola

9

14

34 — 28

6. VW-Odlew­nia Poznań

9

7

30 — 45

7. Poz­na­ni­a­cy

9

6

36 — 45

8. Stoczniowiec Poz­nań

9

4

18 — 41

Najlep­si strzelcy:

18 – Woj­ta­lik (Muszki­eterowie „Sol­i­darność”)

16 – Mag­nuszews­ki (PWW)

12 – W.Król (Poz­na­ni­a­cy), Pawłows­ki (Spis­ki Team)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress