Podsumowanie 8. kolejki Ligi Kiboli

Lechita.net został lid­erem roz­gry­wek Ligi Kiboli. W meczu kole­j­ki wicemistr­zowie nie dali szans Sekcji Wino­grady. Straty punk­tów zal­iczyły najlep­sze dotąd zespoły WL Ligi. EW zremisowało, Lam­ba­da Team prze­grała, Muszki­eterowie podzielili się punk­ta­mi, a Oni-Poleng zaz­nali pier­wszą porażkę, ale po wygranej w meczu z Poz­na­ni­aka­mi awan­sowali na pier­wsze miejsce w II WL Lidze.

LIGA KIBOLIVIII KOLEJKA:

W niedziel­ny wieczór doszło do rywal­iza­cji wicemistrza Ligi Kiboli z brą­zowy­mi medal­is­ta­mi poprzed­niej edy­cji. Pewną i wysoką wygraną odnieśli reprezen­tan­ci Lechity.net, dla których nie była to jedy­na okaza­ła zdoby­cz w ostat­nim tygod­niu. Obec­ny lid­er tabeli odpraw­ił z kwitkiem Pias­towskie Mias­to i Sekcję Stare Mias­to po raz kole­jny dając przy tym popis umiejęt­noś­ci strz­elec­kich. Łącznie Lechita.net zdobył 26 bramek w 3 meczach! Pomi­mo poraż­ki w meczu kole­j­ki Sekc­ja Wino­grady awan­sowała na drugą lokatę.

Kibole z północ­nego Poz­na­nia wysoko pokon­ali w pozostałych meczach Forzę-Janusze i Sekcję Jeżyce. Udany tydzień mają za sobą zawod­ni­cy SWR S7, którzy zdobyli 6 punk­tów w 2 meczach i awan­sowali na 5 miejsce w tabeli. Naj­ciekaw­iej było w spotka­niu Wiary Lecha II z Forzą-Janusze. Niebiesko-biali bard­zo dłu­go męczyli się z prze­dostat­nią drużyną w tabeli i na 8 min­ut przed końcem prze­gry­wali 1:3! Końcówka mecz należała jed­nak do drugiego zespołu Wiary Lecha, który strzelił 6 bramek i wygrał 7:4.

Wyni­ki:

Sekc­ja Wino­grady — Sekc­ja Stare Mias­to 7:2 (Sta­chowiak 3, Kania, Ślisińs­ki, Woj­ciechows­ki, Piestrzyńs­ki — Jarosz, Szenfeld)

Lechita.net — Pias­towskie Mias­to 7:3 (Tórz 3, Łapińs­ki 2, Lachow­icz, Pacy­gon — Tyżyk 2, Szaroleta)

Sekc­ja Wino­grady — Forza-Janusze 12:1 (Ślisińs­ki 5, Sta­chowiak 3, Piestrzyńs­ki 2, Woj­ciechows­ki 2 — Klewenhagen)

Lechita.net — Sekc­ja Stare Mias­to 12:0 (Tórz 6, Łapińs­ki 3, Lachow­icz, Pacy­gon, Przewoźny)

SWR S7 — Sekc­ja Jeżyce 5:1 (C.Boratyński, Bród­ka, Dąbrows­ki, Now­ic­ki, T.Tyliński — Brykarczyk)

Pias­towskie Mias­to — SWR S7 2:5 (Mazurkiewicz, Tyżyk — A.Boratyński 2, C.Boratyński 2, Nowicki)

Sekc­ja Wino­grady — Lechita.net 1:7 (Siejek — Tórz 3, Łapińs­ki 2, Cynarzews­ki, Rozwadowski)

Sekc­ja Wino­grady — Sekc­ja Jeżyce 8:0 (Sta­chowiak 4, Woj­ciechows­ki 2, Siejek, Wyrwał)

KKS Wiara Lecha II — Forza-Janusze 7:4 (Tabiszews­ki 3, Kujaws­ki 2, Skwars­ki 2 — Klewen­hagen, Kożuch, Sz.Ludwikowski, Stachowicz)

Tabela:

 

1. Lechita.net

11

30

79 — 21

2. Sekc­ja Winogrady

10

22

54 — 28

3. Sekc­ja SSL

8

21

47 — 17

4. KKS Wiara Lecha II

9

18

48 — 35

5. SWR S7

9

13

30 — 32

6. Sekc­ja Stare Miasto

9

12

34 — 48

7. Pias­towskie Miasto

10

6

31 — 46

8. Forza-Janusze

9

3

22 — 70

9. Sekc­ja Jeżyce

9

-1

13 — 6

Najlep­si strzelcy:

32 bram­ki – Tórz (Lechita.net)

20 – Łapińs­ki (Lechita.net), Tym (Sekc­ja SSL)

14 – Sta­chowiak (Sekc­ja Wino­grady), Tabiszews­ki (KKS Wiara Lecha II)

I WL LIGA  — VIII KOLEJKA:

Z uwa­gi na przełoże­nie poniedzi­ałkowej kole­j­ki w I WL Lidze odbyły się tylko 3 poje­dyn­ki. Mis­trz pokon­ał Gietewu 6:2 i awan­sował na drugie miejsce w tabeli. Wiara Lecha I pogrążyła praw­dopodob­nie niedziel­nych rywali. Gietewu aby myśleć o utrzy­ma­niu się w I lidze musi wygrać pozostałe 4 spotka­nia! Wicemistr­zowie w rundzie rewanżowej idą jak burza. W zeszłym tygod­niu FC Pyr­lan­dia pokon­ała Wiarę Lecha I, a ter­az rozpraw­iła się z Lam­badą Team! Remisem zakończyła się także rywal­iza­c­ja lid­era z LP‑G Fans. Pomi­mo straty punk­tów EW nadal prze­wodzi stawce.

Wyni­ki:

Lam­ba­da Team — FC Pyr­lan­dia 3:10 (Anioła, Drózd, Pyt­lak — Zbier­s­ki 3, Frontczak 2, Sad­ows­ki, Adam­czak, Czer­ni­ak, Frankiewicz, D.Nowak)

Gietewu — KKS Wiara Lecha I 2:6 (Ben­s­ki, Majchrzak — Tym 2, Tabiszews­ki 2, J.Nowak, P.Olaszczyk)

LP‑G Fans — EW 3:3 (Dutkiewicz, B.Kania, Sokołows­ki — Wyr­wa 2, Sobczak)

Tabela:

 

1. EW

9

19

57 — 35

2. KKS Wiara Lecha I

8

16

40 — 19

3. FC Štil­ić

7

16

30 — 18

4. Lam­ba­da Team

8

14

31 — 28

5. FC Pyr­lan­dia

9

12

40 — 37

6. LP‑G Fans

9

12

26 — 35

7. WM

8

6

27 — 50

8. Gietewu

10

3

25 — 54

Najlep­si strzelcy:

20 bramek – Sobczak (EW)

13 – Tabiszews­ki (KKS Wiara Lecha II)

10 – Rogalewicz (WM)

II WL LIGAVIII KOLEJKA:

Drugiego meczu z rzę­du nie udało się wygrać Muszki­eterom. Tym razem rozpęd­zonego, ówczes­nego lid­era, zastopowali zawod­ni­cy Restau­racji La Luc­ci­o­la, którzy zal­iczyli dwa iden­ty­czne spotka­nia w ubiegłym tygod­niu. W oby­d­wu prze­gry­wali 2:4 i zdobyli dwa gole w ostat­nich 4 min­u­tach meczów! Kap­i­talne końców­ki dały tylko dwa „ocz­ka” do ligowej tabeli i La Luc­ci­o­la zaj­mu­je odległe 5 miejsce. Pier­wszą porażkę zal­iczyli Oni-Poleng. Pogrom­cą czołowego zespołu zostało PWW, dla których wygrana, a także późniejszy remis z Restau­racją La Luc­ci­o­la dały awans na trze­cie miejsce w ligowej tabeli. Pre­mierowe zwycięst­wo odnieśli Stoczniow­cy. Ósmą kole­jkę rozpoczęli od wygranej nad Poz­na­ni­aka­mi, a  zakończyli nikłą porażką ze Spis­ki Team. Nowym lid­erem dru­goligowych roz­gry­wek zostali Oni-Poleng. Prze­pustką do pier­wszej lokaty był niesamow­ity poś­cig rozpoczę­ty od stanu 1:3, a zakońc­zony uniesie­niem rąk w po koń­cowym gwiz­d­ku! Zdoby­cie 3 punk­tów trwało 3 min­u­ty, w których Oni zdobyli 3 bramki!

Wyni­ki:

Restau­rac­ja La Luc­ci­o­la — Muszki­eterowie “Sol­i­darność” 4:4 (Woj­ciechows­ki 3, Wietrzyńs­ki — Woj­ta­lik 2, Turek, Kazimierski)

Oni-Poleng — PWW 2:3 (Paweł Jassem, Ple­wa — Foltyn 2, Pawliński)

Poz­na­ni­a­cy — Stoczniowiec Poz­nań 2:3 (Sma­glews­ki, Zboroń — Borowik, Raszews­ki, Rutkowski)

PWW — Restau­rac­ja La Luc­ci­o­la 4:4 (Foltyn 2, Mag­nuszews­ki 2 — Woj­ciechows­ki, Bąkows­ki, A.Kania, samob.)

Spis­ki Team — Stoczniowiec Poz­nań 2:1 (Erd­mann, Grzeszkowiak — Raszewski)

Oni-Poleng — Poz­na­ni­a­cy 4:3 (Burek 2, K.Jassem, Piotr Jassem — W.Król 2, Frankowski)

Tabela:

 

1. Oni-Poleng

9

20

43 — 23

2. Muszki­eterowie “Sol­i­darność”

8

20

49 — 30

3. PWW

10

16

41 — 39

4. Spis­ki Team

9

16

31 — 31

5. Restau­rac­ja La Lucciola

9

14

34 — 28

6. VW-Odlew­nia Poznań

9

7

30 — 45

7. Poz­na­ni­a­cy

9

6

36 — 45

8. Stoczniowiec Poz­nań

9

4

18 — 41

Najlep­si strzelcy:

18 – Woj­ta­lik (Muszki­eterowie „Sol­i­darność”)

16 – Mag­nuszews­ki (PWW)

12 – W.Król (Poz­na­ni­a­cy), Pawłows­ki (Spis­ki Team)

Kursy na mecze Lecha

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Wisła Płock - Kotwica Kołobrzeg

1. Liga Polska

21/07/2024 12:00

Royale Union SG - Lierse

Mecz towarzyski

21/07/2024 13:30

Young Boys - FC Sion

Liga Szwajcarska

21/07/2024 14:15

GKS Tychy - Miedź Legnica

1. Liga Polska

21/07/2024 14:30

Karvina - Slovan Liberec

Liga Czeska

21/07/2024 14:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.