Sol Kasyno zostanie sponsorem Warty Poznań?

Sol Casi­no to nowe kasyno online, które posi­a­da atrak­cyjną ofer­tę przy­go­towaną spec­jal­nie dla pol­s­kich graczy. Moty­wem prze­wod­nim kasy­na jest kul­tura starożyt­nego Egip­tu, dzię­ki czemu zarówno grafi­ka i ani­mac­je, jak i nazwy bonusów i pro­mocji naw­iązu­ją kli­matem do piasków pustyni i skar­bów ukry­tych w tajem­niczych grobow­cach egip­s­kich piramid.

Pro­jekt strony kasy­na Sol jest niezwyk­le intu­icyjny i prosty w odbiorze. Nawet początku­ją­cy użytkown­i­cy kasyn online, nie będą mieć prob­le­mu z szy­bkim odnalezie­niem tego, czego szuka­ją. Rejes­trac­ja w ser­wisie zaj­mu­je kil­ka min­ut i moż­na ją szy­bko przeprowadz­ić korzys­ta­jąc na przykład z kont na por­ta­lach społecznoś­ciowych.
Kasyno Sol jest w pełni licencjonowane i reg­u­lowane przez rząd Cura­cao oraz ofer­u­je możli­wość całodobowego kon­tak­tu z obsługą klien­ta, na przykład poprzez Czat na żywo. W kasynie ist­nieje możli­wość doko­na­nia bez­piecznej wpłaty i wypłaty środ­ków za pomocą najpop­u­larniejszych metod płat­noś­ci.

Bonusy Powitalne i Promocje w Kasynie Sol

Bonusy i pro­moc­je nie bez powodu są najlep­szą zachętą dla graczy do wybra­nia ofer­ty danego kasy­na online. Sol-casino.pl postaw­ił wszys­tko na jed­ną kartę i przy­go­tował wyjątkowy paki­et pro­mo­cyjny dla swoich nowych i reg­u­larnych klien­tów. Wszys­tko to w kli­ma­cie egip­s­kich bogów i faraonów.

Bonus Powitalny

Bonus pow­ital­ny dla nowych graczy skła­da się z kilku etapów. Najważniejszym z nich jest bonus za pier­wszy depozyt, którego wartość zależy od kwoty pier­wszej wpłaty w kasynie Sol. Za depozyt o wartoś­ci 50 zło­tych, gracz może otrzy­mać bonus 200% do 150 zło­tych i 75 dar­mowych spinów. Pier­wsza wpła­ta w kwocie min­i­mum 75 zło­tych gwaran­tu­je bonus 150% do 750 zło­tych oraz 100 dar­mowych spinów, nato­mi­ast depozyt wyższy niż 500 zło­tych umożli­wi otrzy­manie pre­mii o wartoś­ci 100% aż do 5000 zło­tych i 200 dar­mowych spinów.
To nie wszys­tko! W ramach bonusu pow­ital­nego nagradzane są także kole­jne cztery depozy­ty o wartoś­ci nie mniejszej niż 50 zło­tych. Dru­gi depozyt jest nagradzany bonusem 100% do 750 zło­tych oraz 50 dar­mowy­mi spina­mi. Trze­ci depozyt to bonus 50% do 1000 zło­tych oraz 40 dar­mowych spinów. Czwarty depozyt przyz­na­je bonus 50% do 1250 zło­tych oraz 30 dar­mowych spinów, nato­mi­ast pią­ty depozyt jest nagradzany bonusem 25% do 2000 zło­tych oraz 25 dar­mowy­mi spina­mi.

Pozostałe Promocje

Po wyko­rzys­ta­niu paki­etu na start moż­na myśleć już o kole­jnych pre­mi­ach, które czeka­ją tuż za rogiem. Przede wszys­tkim w Sol Casi­no nagradzane są wszys­tkie depozy­ty, których wartość będzie wyższa niż 50 zło­tych. Dzię­ki temu przy każdej wpła­cie moż­na zwięk­szyć sal­do swo­jego kon­ta o dodatkowe środ­ki i dar­mowe spiny.

Pon­ad­to raz do roku, w dniu urodzin, gracze otrzy­mu­ją spec­jal­ny prezent od Sol Casi­no w postaci bonusu bez depozy­tu. Jego kwo­ta zależy wyłącznie od tego, jaki sta­tus użytkown­i­ka posi­a­da dany gracz. Sta­tus ten określany jest na pod­staw­ie tego, jak częs­to gracz akty­wnie korzys­ta z usług kasy­na.

Gry w Kasynie Sol

Aby dostar­czyć swoim użytkown­ikom jak najlep­szych wrażeń z gry w kasynie, oper­a­tor współpracu­je wyłącznie z najbardziej renomowany­mi dostaw­ca­mi opro­gramowa­nia w branży, wśród których nie braku­je takich gigan­tów jak: NetEnt, Play’N Go, Microgam­ing, Evo­lu­tion Gam­ing i wielu innych.

Najwięk­szą pop­u­larnoś­cią w kasynie Sol cieszą się automaty do gry (m.in. Street Fight­er II, Hot­line 2, Wild Drag­on czy Play­boy), pon­ad­to moż­na tu znaleźć sze­roką ofer­tę gier stołowych i gier w kasynie na żywo (m.in. black­jac­ka, ruletkę, pok­era czy bakara­ta), zagrać o najwyższe wygrane w automaty z jack­potem czy obstaw­ić zakłady sportowe na ulu­bione dyscy­pliny.

Podsumowanie

Kasyno Sol skierowane jest do wszys­t­kich pol­s­kich graczy, którzy poszuku­ją atrak­cyjnych bonusów i ogrom­nego kat­a­logu gier w jed­nym miejs­cu. Kasyno dzi­ała doskonale również w wer­sji mobil­nej.

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 18:00

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 20:30

Warta Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Zagłębie Lubin - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 18:00

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 20:30

Warta Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Zagłębie Lubin - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 18:00

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 20:30

Warta Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Zagłębie Lubin - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 18:00

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 20:30

Warta Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Zagłębie Lubin - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 18:00

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 20:30

Warta Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress