Stilić: Nie przesądzam odejścia z Lecha

- Doskonale wiem, że każdy kibic Kole­jorza bard­zo chci­ał­by, żebym jak najdłużej pograł w tym klu­bie, może nawet do koń­ca kari­ery. Ale rzeczy­wis­tość jest taka, że abym nadal się rozwi­jał piłkarsko, muszę zmienić klub na moc­niejszy. Czas na trans­fer właśnie nad­chodzi - przyz­nał w roz­mowie z „Przeglą­dem Sportowym” Semir Stilić.

Pomoc­nik Lecha do Poz­na­nia trafił 3,5 roku temu. — Chci­ałem pograć w Polsce, pokazać się z dobrej strony i iść dalej. W pol­skiej lidze pokaza­łem już wszys­tko, co potrafię. Mam 24 lata. To ide­al­ny czas, by spróbować sił gdzie indziej – tłu­maczy piłkarz. - Cztery lata temu chci­ałem wyjechać z Bośni, bo w Żel­jezni­carze Sara­je­wo tkwiłbym w miejs­cu. Wtedy miałem 3–4 propozy­c­je, poza Lechem także z Niemiec i Włoch. Poroz­maw­iałem jed­nak dużo z tatą, który też był piłkarzem. Doradz­ił mi, bym robił wszys­tko krok po kroku, nie rzu­cał się od razu na głęboką wodę — dodaje

Boś­ni­ak nie wyk­lucza jed­nak tego, że pozostanie z Lechem na dłużej, choć w tym momen­cie nie przedłużył umowy z „Kole­jorzem”. — Moi menedżerowie byli w Poz­na­niu i roz­maw­iali o tym. Nie przesądzam jed­nak sprawy, bo nigdy nie wiado­mo, co wydarzy się jutro. Do lata jestem związany z Kole­jorzem i nic innego się nie liczy – zaznacza.

Już po roku wys­tępów w stol­i­cy Wielkopol­s­ki ten gracz miał propozy­cję wys­tępów zagranicą. Głośno mówiło się o możli­woś­ci trans­feru do Celtiku Glas­gow. — Dla mnie to był­by wtedy krok do przo­du. Straciłbym jed­nak możli­wość zagra­nia z Man­ches­terem, czy Juven­tusem, czego doświad­czyłem tutaj. I nie wiem, czy grałbym w Celtiku. Kiedy przy­jechałem do Poz­na­nia, trud­no mi było się prze­bić, ale jak już wskoczyłem do składu, to nie poz­woliłem się z niego „wypch­nąć”. Dlat­ego nie żału­ję tamtej sytu­acji - tłu­maczy swo­je zachowanie zawodnik.

Wiele speku­lu­je się na tem­at wyjaz­du Semi­ra Stili­cia do Bun­desli­gi. Najczęś­ciej w medi­al­nych doniesieni­ach mówi się właśnie o tym, że piłkarz Lecha swo­ją kari­erę będzie kon­tyn­uował za naszą zachod­nią granicą. — Ja nigdy nie powiedzi­ałem, że intere­su­je mnie tylko tamten kierunek. Wyraz­iłem się jedynie, że Bun­desli­ga była­by dla mnie najlep­sza, bo umiem niemiec­ki. Nie musi­ałbym uczyć się języ­ka, kon­cen­trować się na innych rzeczach poza fut­bolem – zauważył sam zainteresowany.

więcej: http://www.przegladsportowy.pl/Pilka-nozna/Semir-Stilic-Lech-Poznan-o-transferze,artykul,129390,1,720.html

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress