WL Liga: Zapisz się na VIII edycję

Już za niespeł­na dwa miesiące rozpocznie się VIII edy­c­ja WL Ligi. Roz­gry­w­ki zostaną zain­au­gurowane 11 mar­ca 2013 roku na boiskach typu “Orlik”, a mecze odby­wać się będą we wszys­tkie dni tygod­nia. Do 31 sty­cz­nia wpisowe za udzi­ał w lidze wynosi 649 zł net­to. Zaprasza­my do udzi­ału w roz­gry­wkach. LechNews.pl objął patronat medi­al­ny nad rozgrywkami.

Roz­gry­w­ki będą odby­wać się boiskach typu “Orlik” w dni powszed­ni i weekendy:

- Młodzieżowy Dom Kul­tu­ry nr 1 przy ul. Dro­ga Dębińs­ka (poniedzi­ałek, sob­o­ta, niedziela),

- Poz­nańskie Cen­trum Edukacji Ustaw­icznej i Prak­ty­cznej przy ul. Grun­waldzkiej (śro­da),

- Szkoła Pod­sta­wowa nr 17 na os. Bolesława Chro­brego (czwartek).

Mecze będą roz­gry­wane w składach 6‑osobowych (5+bramkarz). Dłu­gość trwa­nia meczu – 2x20 minut.

Zgłoszenia przyj­mowane są drogą mailową: [email protected]

Strona inter­ne­towa ligi: KLIKNIJ TUTAJ

Ofic­jal­ny pro­fil fb ligi: KLIKNIJ TUTAJ

Koszt udzi­ału: 

649 zł — przy płat­noś­ci do 31 sty­cz­nia br.

699 zł — przy płat­noś­ci do 28 lutego br.

749 zł — przy płat­noś­ci do 15 mar­ca br.

799 zł — przy płat­noś­ci ratalnej

Podane ceny są kwota­mi net­to. Wys­taw­iamy fak­tu­ry VAT.

Zapew­ni­amy:

- roz­gry­wanie meczów w dogod­nych ter­mi­nach usta­lanych z orga­ni­za­torem na tydzień przed pub­likacją terminarza;

- start drużyny w roz­gry­wkach ligowych i w Pucharze WL Ligi;

- dla najlep­szych drużyn start w Super­pucharze WL Ligi;

- obsługę sędziowską;

- szat­nie z natryskami;

- wyni­ki na żywo z każdej ligowej kolejki;

- infor­ma­c­je o wynikach tuż po zakończe­niu kolejki;

- aktu­al­iza­c­je klasy­fikacji strzel­ców i fair-play najpóźniej 24 godziny po zakończe­niu ostat­niego meczu w kolejce;

- infor­ma­c­je na tem­at drużyny i ligi na stronach inter­ne­towych patronów medi­al­nych: bulgarska.pl, lechita.net, lechnews.pl, lechpoznan.pl oraz w Mag­a­zynie Kole­jorz, mcra­dio 102.7 fm i pro­fi­lach fb: KKS Lech Poz­nań, Wiara Lecha.

- imprezę inte­gra­cyjną w For­cie Colomb na zakończe­nie rozgrywek;

- roz­gry­wanie meczów ofic­jal­ną piłką WL Ligi;

- rabat na zakup sprzę­tu w Decathlonie;

Drużyny otrzy­ma­ją:

- puchar i medale za I, II, III miejsce w I WL Lidze, II WL Lidze, III WL Lidze;

- puchar i medale za I miejsce w Pucharze WL Ligi i Super­pucharze WL Ligi;

- medale za II i III miejsce w Pucharze WL Ligi i Super­pucharze WL Ligi;

- puchar za wygranie klasy­fikacji Fair-Play;

- nagrody rzec­zowe za I, II, III miejsce w I WL Lidze, II WL Lidze, III WL Lidze i Pucharze WL Ligi;

- nagrody rzec­zowe za zwycięst­wo w Super­pucharze WL Ligi;

- stautet­ki i nagrody rzec­zowe dla najlep­szego piłkarza, bramkarza i strzel­ca w I WL Lidze, II WL Lidze, III WL Lidze i Pucharze WL Ligi;

- stat­uetkę i nagrodę rzec­zową dla najwartoś­ciowszego zawod­ni­ka Super­pucharu WL Ligi.

Nagrody rzec­zowe obejmują:

- talony na zakup sprzę­tu sportowego w sklepie Decathlon – Swadzim;

- gadże­ty kibi­cowskie Lecha ze sklepu dla kibiców TIFOSI oraz z ofic­jal­nego sklepu KKS Lech Poz­nań – koszul­ki kibi­cowskie, sza­li­ki, smy­cze, saszet­ki, kub­ki, zapachy do samo­chodu, bre­locz­ki itp.;

- nagrody książkowe ufun­dowane przez NSSZ “Sol­i­darność” i Wielkopol­skie Muzeum Walk Niepodległościowych;

- gadże­ty firmy PUP TIP-TOPOL, fotopuzzle.pl i Grant Tkaniny.

Patronaty:

Patronat główny – NSZZ „Sol­i­darność” – Region Wielkopol­s­ka, Sklep Dla Kibiców TIFOSI

Patronat medi­al­ny – bulgarska.pl, lechpoznan.pl, lechita.net, lechnews.pl, Mag­a­zyn Kole­jorz, MC Radio 102.7 FM, Radio Emaus, pro­fil fb KKS Lech Poz­nań, pro­fil fb Wiary Lecha

Patronat tech­niczny – Decathlon-Swadz­im, Podi­um – Tro­fea Sportowe, Gadże­ty Reklamowe

Współpra­ca – Fort Colomb, PUP TIP-TOPOL, Ofic­jal­ny sklep KKS Lech Poz­nań, Młodzieżowy Dom Kul­tu­ry nr 1 w Poz­na­niu, Poz­nańskie Cen­trum Edukacji Ustaw­icznej i Praktycznej.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress