Wojciechowski: Nie wróżę Bakero sukcesów

Bakero to nie jest typ zwycięz­cy - mówi w roz­mowie z “Pol­s­ka The Times” Józef Woj­ciechows­ki, właś­ci­ciel Polonii Warsza­wa, z której Hisz­pan został zwol­niony we wrześniu tego roku. Jego zdaniem obec­ny szkole­niowiec Lecha dłu­go w Poz­na­niu nie zagoś­ci. W wywiadzie przyz­nał także, że jest zain­tere­sowany trans­fera­mi kilku piłkarzy Lecha.

Józef Woj­ciechows­ki nie wróży dużej kari­ery Jose Mari Bakero. - Przekon­ałem się, że jego najwięk­szym osiąg­nię­ciem było przy­pad­kowe utrzy­manie w drugiej lidze, ale później prze­grał sie­dem meczów z rzę­du i go wyrzu­cili - pod­kreśla właś­ci­ciel “Czarnych Koszul”. — W tym sezonie doszło sied­miu nowych zawod­ników (do Polonii Warsza­wa — przyp. red.), zami­ast ich zgry­wać, robić jakieś ćwiczenia, towarzyskie mecze, to ich wszys­t­kich rozpuś­cił i pojechał sobie do Włoch, jak była prz­er­wa w lidze — mówił dalej.

Przyz­nał, że aktu­al­ny tren­er mis­trza Pol­s­ki nie osiąg­nie w Lechu wiele. - Nie wróżę mu sukcesów. Jeśli będzie trak­tować Lecha jak Polonię, to mówię wam, że jed­nego roku nie wytrzy­ma — uważa Wojciechowski.

W roz­mowie z dzi­en­nikarza­mi “Pol­s­ka The Times” właś­ci­ciel “Czarnych Koszul” poruszył także tem­at trans­fer­ów pomiędzy Lechem, a Polonią Warsza­wa. Klub ze stol­i­cy intere­su­je się sprowadze­nie Sła­womi­ra Peszko, a także Manuela Arboledy, a Jose Mari Bakero chci­ał­by do Poz­na­nia ściągnąć Andreu. - Roz­maw­iam z Arboledą — zdradza Woj­ciechows­ki. - Peszko ma w kon­trak­cie sumę odstęp­nego. Pięćset tysię­cy euro - mówi dalej właś­ci­ciel Polonii.

Całą roz­mowę z Józe­fem Woj­ciechows­ki moż­na przeczy­tać TUTAJ.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress