07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.11godz.19min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Akademia Lecha Poznań nawiązała współpracę z klubem niemieckiej Bundesligi!

Akademia Lecha Poznań nawiązała współpracę z klubem niemieckiej Bundesligi!

Pod­czas piątkowej kon­fer­encji pra­sowej z udzi­ałem przed­staw­icieli Akademii Lecha Poz­nań oraz HSV doszło do naw­iąza­nia współpra­cy między kluba­mi. Doty­czyć ona będzie zespołów od U‑8 do U‑19. Umowa została zawarta na okres dwóch lat. ­– Współpra­ca z kluba­mi najsil­niejszych lig w Europie jest nową inic­jaty­wą. HSV jest pier­wszym klubem, z którym zde­cy­dowal­iśmy się pod­pisać umowę part­ner­ską ­– mówi dyrek­tor ALP, Piotr Sadowski. ­– Uważam, że jest to sukces naszych dzi­ałań, co cieszy zarówno mnie jak i tren­era Rafała Ula­towskiego, który odpowia­da za pion sportowy w Akademii. Będzie to z pewnoś­cią kole­jny krok dla nas, który przy­czyni się do pozy­ty­wnego roz­wo­ju.  Pomysł współpra­cy wziął się z chę­ci bycia lep­szym, z chę­ci pod­noszenia umiejęt­noś­ci naszych podopiecznych – tłu­maczy Sadowski.

- Dzię­ki zawartej współpra­cy młodzi ade­p­ci Akademii Kole­jorza będą mieli szan­sę co najm­niej raz w sezonie zmierzyć się z zespołem rówieśników z HSV. Co więcej, sko­rzys­ta­ją także kadry szkole­niowe i zarządza­jące akademią, ponieważ czeka­ją je ciekawe staże – infor­mu­je dyrek­tor ALP. Raz w sezonie na tygod­niowy staż do Ham­bur­ga będzie mogło wyjechać dwóch tren­erów drużyn młodzieżowych Kole­jorza, a HSV przyśle do Poz­na­nia przed­staw­icieli swoich sztabów szkoleniowych.

Lech Poz­nań posi­a­da obec­nie najlep­szą Akademię w Polsce. Jej drużyny zdoby­wa­ją tytuły mis­trzów Pol­s­ki oraz bard­zo dobrze pokazu­ją się w sil­nie obsad­zonych młodzieżowych turnie­jach zagranicznych. ­ — Wymi­ana doświad­czeń i dzie­le­nie się wiedzą to jed­na z najwięk­szych zalet tego typu inic­jatyw — mówi Rafał Ula­tows­ki, szef szkole­nia Akademii Lecha Poz­nań. — Szkole­nie w Kole­jorzu  w kra­ju nie ma sobie równych, bo żaden inny klub tak skutecznie nie wprowadza swoich wychowanków do kadry pier­wszego zespołu. Cią­gle jed­nak wys­tępu­je potrze­ba jego doskonale­nia i roz­wo­ju. W tym celu właśnie została pod­pisana współpra­ca z jed­nym z najlep­szych niemiec­kich ośrod­ków szkole­niowych – tłu­maczy Ulatowski.

Oby współpra­ca Akademii Lecha Poz­nań z HSV przyniosła owoc­ne skut­ki. Liczymy na to, że w najbliższych lat­ach wychowankowie Kole­jorza będą stanow­ili o jego sile, a następ­nie będą trafi­ać do topowych europe­js­kich potentatów!

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.