Arajuuri: Przede wszystkim grać stabilnie

Arajuuri: Przede wszystkim grać stabilnie

Od kilku­nas­tu meczów duet stop­erów tworzą Marcin Kamińs­ki i Paulus Ara­ju­uri, którzy na boisku radzą sobie całkiem przyz­woicie – Musimy przede wszys­tkim grać sta­bil­nie i sku­pi­ać się na zdoby­wa­niu bramek. Trze­ba być zor­ga­ni­zowanym od obrony, po napast­ników, ale według mnie jest jeszcze dużo do popraw­ienia – przyz­na­je Fin.

Nie zanosi się, aby tren­er Sko­rża w najbliższym cza­sie dokony­wał zmi­an na środ­ku obrony. Sami zawod­ni­cy przyz­na­ją, że dobrze im się współpracu­je – Dobrze się rozu­miemy na boisku z Marcin­em, ale mamy bard­zo sze­ro­ki skład, jest duża rywal­iza­c­ja i każdy chce grać. Myślę jed­nak, że to, że gramy razem od daw­na pozy­ty­wnie wpły­wa na całą drużynę – dodaje.

Rzad­ko zdarza się, aby stop­erzy zdoby­wali bram­ki z akcji. Częś­ciej uda­je się po stałych frag­men­tach gry. Inaczej było jed­nak w Szczecinie, gdy n listę strzel­ców wpisał się właśnie Ara­ju­uri –  Cza­sem któryś z nas pobieg­nie do przo­du, ale wtedy trze­ba zabez­pieczyć defen­sy­wę. Musi być bal­ans między obroną, a atakiem. Ćwiczymy to codzi­en­nie, ale w trak­cie meczu nie ma cza­su, by się komu­nikować kto pobieg­nie do przo­du, a kto zostanie w obronie. Trze­ba się dobrze rozu­mieć, a im dłużej gramy razem i trenu­je­my, tym lep­iej nam to idzie.

Pod koniec mar­ca w roz­gry­wkach nastąpi prz­er­wa na zgrupowa­nia reprezen­tacji. Czy w składzie Finów zna­jdzie się miejsce dla Paulusa? – Na razie o tym nie myślę. W sty­czniu dostal­iśmy z Kasprem zaprosze­nie na trenin­gi z kadrą, ale nie mogliśmy sko­rzys­tać, bo musieliśmy jechać na zgrupowanie w Tur­cji z Lechem. Wszys­tko jed­nak zależy od tren­era, ale miło zostać doce­nionym.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress