Arka — Lech: Zwycięsko zainaugurować rundę wiosenną

Arka — Lech: Zwycięsko zainaugurować rundę wiosenną

Podopieczni Nena­da Bjelicę wios­nę na boiskach Lot­to Ekstrak­lasy rozpoczną w Gdyni. Rywalem Kole­jorza będzie lokalna Arka, która zaj­mu­je aktu­al­nie 8. miejsce w ligowej tabeli.

Czego może­my spodziewać się po lechi­tach w pier­wszym tegorocznym poje­dynku? Pod­czas przed­se­zonowych przy­go­towań roze­grali oni aż 6 spar­ingów. Cieszy fakt, że wygrali oni aż 5 z nich. Trze­ba jed­nak wziąć pod uwagę fakt, że mecze towarzyskie rządzą się swoi­mi zasada­mi. Kole­jorz zimą wzmoc­nił się 4 zawod­nika­mi — czy które­goś z nich zobaczymy w Gdyni? — Jestem bard­zo zad­owolony że pod­pisal­iśmy 4 nowych piłkarzy — 2 napast­ników oraz lewego i prawego obrońcę. Wyglą­da­ją oni bard­zo dobrze, ale każdy zawod­nik potrze­bu­je trochę cza­su. Thomas Rogne, Piotr Tomasik i Olek­siy Khoblenko od kilku dni trenu­ją z nami i mogą być do dys­pozy­cji na niedzielę. Elvir Koljic jest 4 dni z nami, zobaczymy czy będzie gotowy — jestem z nich zad­owolony. Bard­zo ważne jest to, że jest więk­sza rywal­iza­c­ja na różych pozy­c­jach i zobaczymy kim zaczniemy i czy nasi nowi zawod­ni­cy będą w kadrze — oni zawsze potrze­bu­ją więcej cza­su  by się zaadop­tować do drużyny, ale wszys­tko idzie w dobrym kierunku - mówił na przed­mec­zowej kon­fer­encji tren­er Nenad Bjelica.

Chor­wat duże nadzieje pokła­da także w powraca­ją­cym do formie Radosław­ie Majew­skim. — Mam nadzieję że będzie lep­szy i jest skon­cen­trowany na pra­cy. W meczach sparingowych pokazał dobrą for­mę, gra inaczej niż jesienią. Ter­az jest to inny Majew­s­ki i mam nadzieję, że to będzie się prezen­tował podob­nie jak wios­ną 2017  — wspom­i­na. Podob­nie wyglą­da sprawa ze skrzy­dłowym Kole­jorza, Nick­lasem Barkrothem. — Nick­las prezen­tu­je się ter­az dużo lep­iej — jest bardziej zmo­ty­wowany i skon­cen­trowany. Jego pro­ces adap­tacji był dłuższy m.in. przez nar­o­dziny dziec­ka. Jest bard­zo szy­b­ki potrafi i zagroz­ić rywalowi. Przepra­cow­ał ter­az także cały okres przy­go­towaw­czy z drużyną co jest kluc­zowe, a czego brakowało latem, kiedy nie był z nami od początku tak jak inni. Ter­az wszys­tko wyglą­da obiecu­ją­co i czekamy na to co pokaże boisko - doda­je Bjelica.

Kogo na pewno nie zobaczymy na boisku w Gdyni? Za kart­ki pauzu­je Mario Situm, a cały czas reha­bil­i­tację prze­chodzi Maciej Makuszews­ki. — Maki każdego dnia pracu­je 4–6 godzin. Wszys­tko to idzie w dobrym kierunku, ale nie chce­my przewidy­wać. To cięż­ka kon­tuz­ja, ale Maciej pokazu­je dobrą dys­pozy­cję do reha­bil­i­tacji. To ważny zawod­nik dla nas, ale mamy graczy, którzy mogą go zastąpić. Jak będzie możli­wość sko­rzys­tać z Macie­ja do koń­ca sezonu to będę bard­zo zad­owolony, lecz jak nie to będziemy go mieć w przyszłym sezonie — zakończył swo­ją wypowiedź Chorwat.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Atlanta United - Houston Dynamo

MLS

16/06/2024 01:30

Charlotte FC - DC United

MLS

16/06/2024 01:30

Montreal Impact - Real Salt Lake

MLS

16/06/2024 01:30

New England Revolution - Vancouver Whitecaps

MLS

16/06/2024 01:30

New York Red Bulls - Nashville SC

MLS

16/06/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.