06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.11min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bednarek: Cały czas skupiamy sie na wykonywaniu zadań, które nakreślił nam trener

Bednarek: Cały czas skupiamy sie na wykonywaniu zadań, które nakreślił nam trener

Przed niedziel­nym spotkaniem Kole­jorz wyda­je się być murowanym fawory­tem i wielu kibiców z z chę­cią z góry dopisało­by lechit­om kom­plet punk­tów. Trze­ba jed­nak pamię­tać, że ekipa Górni­ka Łęcz­na na pewno nie będzie łatwym prze­ci­wnikiem, pomi­mo tego, że obec­nie zna­j­du­ją się na ostat­niej pozy­cji w lidze. 

Lech Poz­nań w tym roku kalen­dar­zowym nie zaz­nał jeszcze ani smaku poraż­ki, ani też remisu. Ten stan rzeczy w dużej mierze trze­ba zawdz­ięczać grac­zom defen­sy­wnym, którzy w tych spotka­ni­ach ska­pit­u­lowali tylko raz.  — Mnie tylko cieszy fakt, że jesteśmy w tak dobrej dys­pozy­cji. Trze­ba być w 100% w dobrej formie, by wyjść w pier­wszym składzie. Przekła­da się to na ciężką pracę na treningach. Napawa mnie to dużym optymizmem, że Lech Poz­nań gra tak jak gra ter­az, czyli zwycięża i nie traci punk­tów. Wszys­tko to spraw­ia nam radość z gry - komen­tu­je to zjawisko stop­er Kole­jorza, Jan Bednarek.  — To nie jest tak, że myślimy o tym, że nie tracimy bramek. Zawsze chce­my grać na 0 z tyłu. Fut­bol jest jed­nak taki, że zawsze będzie się te gole tracić. Ta stra­cona w Gdyni bram­ka nie ma dla nas najm­niejszego wpły­wu. Cały czas sku­pi­amy sie na wykony­wa­niu zadań, które nakreślił nam tren­er - doda­je.

Co ciekawe, aktu­al­nie tren­er Nenad Bjel­i­ca ma do dys­pozy­cji na pozy­cji stopera aż trzech zawod­ników zna­j­du­ją­cych się w dobrej dys­pozy­cji. Są to kole­jno Maciej Wilusz, Lasse Nielsen oraz Jan Bednarek. Z pewnoś­cią jeden z nich zmus­zony będzie rozpocząć niedzielne spotkanie prze­ci­wko Górnikowi na ław­ce rez­er­wowych. — Dla mnie nie ma znaczenia z kim gram u boku. Jedyną odczuwal­ną w cza­sie gry różnicą jest różni­ca w komu­nikacji, ponieważ z Lasse roz­maw­iam po ang­iel­sku, a z Maciejem po pol­sku - oce­nia tę sytu­ację “Bedi”. — Środ­kowi obron­cy maja to do siebie, że lubią dyry­gować. Lasse moc­no bierze sobie to do ser­ca i czu­je, że musi pod­powiadać kole­gom na boisku. Nie jest to tak, że to dzi­ała negaty­wnie na zespół — pomi­mo wszys­tko moty­wu­je - mówi.

lasse

Bednarek (wraz z Tomaszem Kędziorą oraz Daw­i­dem Kow­nackim) jest reprezen­tan­tem Pol­s­ki do lat 21.Podopiecznych Marci­na Dorny w najbliższych miesią­cach czeka cięż­ka pra­ca, ponieważ już w czer­w­cu rozpoczy­na­ją się naszym kra­ju Mis­tr­zost­wa Europy U21. — W kadrze czu­je się naprawdę dobrze, a o mojej dys­pozy­cji może się wypowiedzieć jedynie tren­er Dor­na. Moim zadaniem jest udowod­nie­nie tren­erowi, że zasługu­ję na pier­wszy sklad na Euro - komen­tu­je. — Fajne jest to, że gdy dostałem powołanie i praw­ie niko­go nie znałem to chłopa­ki z Lecha pomogli mi się zaak­li­maty­zować. Jest to powód do dumy, ze jest nas tam tylu. Ter­az czekamy aż dołączą do nas kole­jni. Trze­ba dobrze wyglą­dać i w klu­bie i w kadrze. Mam nadzieje, ze miejs­ca w skladzie nie odd­am. Razem z Tomkiem Kędziorą będziemy chcieli zająć tę prawą stronę w reprezen­tacji - deklaru­je.

bedi u21

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.