01.01.1970, g. 01:00
vs
Do meczu pozostało:
-19392dn.-24godz.-23min.
1 X 2 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bjelica: Chcemy by wszystko było perfekcyjne

Bjelica: Chcemy by wszystko było perfekcyjne

Po ostat­nich pas­sach niepowodzeń Kole­jorza przed trenerem Nena­dem Bjelicą postaw­iony jest w tym sezonie jeden cel — mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. By to osiągnąć lechi­ci muszą zacząć wygry­wać i zgar­ni­ać kom­ple­ty punk­tów w kole­jnych spotka­ni­ach — tym bardziej, że od obec­nego sezonu wyco­fany został podzi­ał punk­tów w rundzie finałowej. Przed meczem wyjaz­dowym meczem z Bruk-Bet Ter­mal­icą Nieciecza Poz­nańską Loko­mo­ty­wę intere­su­ją tylko 3 ocz­ka.Od ostat­niego spotka­nia, które roze­grali podopieczni Nena­da Bjel­i­cy minęło aż 8 dni — w poprzed­nią sobotę na INEA Sta­dion­ie Lech zremisował 1:1 z lubińskim Zagłę­biem. Trze­ba otwar­cie przyz­nać, że nie był to pory­wa­ją­cy mecz i gra Kole­jorza pozostaw­iała wiele do życzenia. - Druży­na ostat­ni tydzień była w pełnym treningu — jest to ele­ment, którego nie mieliśmy w ostat­nim cza­sie — poz­woli nam to być coraz lep­szy z tygod­nia na tydzień. Mamy czas, aby popraw­ić manka­men­ty i doskon­al­ić to, co do tej pory dobrze funkcjonowało. Ja jako tren­er oczeku­ję, by druży­na z meczu na mecz była lep­sza — chce­my by wszys­tko było per­fek­cyjne. Ostat­ni tydzień 1 raz trenowal­iśmy całą drużyną. Zawsze były 2 grupy treningowe, z których to jed­na zazwyczaj sku­pi­ała się na regen­er­acji. Jestem bard­zo zad­owolony z tego tygod­nia — myślę, że nowi zawod­ni­cy poz­na­ją powoli jak u nas się trenu­je — mówi przed niedziel­nym spotkaniem w Niecieczy tren­er Bjelica.

Po poje­dynku z “Miedziowy­mi” lechi­ci odpoczy­wali od tren­ingów. - Zespół dostał 2 dni wol­nego, ponieważ tego potrze­bował. Przez 45 dni nie miała nawet jed­nego dnia wol­nego. Druży­na żeby grała na dobrym poziomie musi dobrze trenować, regen­erować i funkcjonować. Automatyzmy będą lep­sze, ale oni też potrze­bu­ją odpocząć, co w piłce nożnej bard­zo ważne — sko­men­tował tę decyzję chorwac­ki szkoleniowiec.

Kole­jor­zowi przyjdzie zmierzyć się w niedzielę z Ter­mal­icą, która w obec­nym sezonie pokon­ała na swoim boisku aktu­al­nego mis­trza Pol­s­ki — Legię Warsza­wa. To pokazu­je, że Niebiesko-białą Loko­mo­ty­wę czeka ciężkie spotkanie. - Musimy odnaleźć słabe i dobre strony naszego rywala. Anal­izu­je­my i przy­go­towu­je­my drużynę na ten mecz. Nieciecza z meczu na mecz lep­iej wyglą­da. Wygrali z Legią oraz zremisowali z Zagłę­biem Lubin — to znaczy ze to druży­na bard­zo dobrze zor­ga­ni­zowana. Mamy nasze umiejęt­noś­ci i musimy je wyko­rzys­tać — wtedy staniemy przed szansa na zwycięst­wo — deklaru­je Bjelica.

Spoglą­da­jąc na kadrę Lecha przed tym meczem do dys­pozy­cji tren­era zna­j­du­ją się niemal wszyscy zawod­ni­cy. Wielu kibiców zas­tanaw­ia się jak szkole­niowiec Kole­jorza poradzi sobie z sze­rokim skła­dem, którym obec­nie dys­ponu­je. Na debi­ut cały czas czeka np. Ver­non De Mar­co, a swo­je szanse powinien jeszcze otrzy­mać Deniss Rakels, który do tej pory nie zach­wycił. - Niko­la Vujadi­nović ma prob­lem z mięśniem resz­ta okej z defen­sy­wy. Obrona musi pra­cow­ać, lecz na defen­sy­wie skupić się musi cała druży­na. Zimą musieliśmy budować nową obronę i ter­az tez jesteśmy w takiej sytu­acji. Bez treningu niemożli­we jest, by to zaczęło dobrze funkcjonować. Rakels nie grał cały rok, potrze­bu­je więcej cza­su. Jed­ną z możli­woś­ci dla niego są rez­er­wy — mam bard­zo dobry kon­takt z Ivanem i decy­du­je­my wspól­nie kto gdzie gra, dawać min­u­ty zawod­nikom, którzy nie gra­ją. Pamię­tamy też jed­nak, że mamy młodych zawod­ników, którzy też potrze­bu­ją grać — kończy swo­ją wypowiedź Chorwat.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

04/02/2023 / 01:00

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.