Bjelica: Chcemy by wszystko było perfekcyjne

Bjelica: Chcemy by wszystko było perfekcyjne

Po ostat­nich pas­sach niepowodzeń Kole­jorza przed trenerem Nena­dem Bjelicą postaw­iony jest w tym sezonie jeden cel — mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. By to osiągnąć lechi­ci muszą zacząć wygry­wać i zgar­ni­ać kom­ple­ty punk­tów w kole­jnych spotka­ni­ach — tym bardziej, że od obec­nego sezonu wyco­fany został podzi­ał punk­tów w rundzie finałowej. Przed meczem wyjaz­dowym meczem z Bruk-Bet Ter­mal­icą Nieciecza Poz­nańską Loko­mo­ty­wę intere­su­ją tylko 3 ocz­ka.Od ostat­niego spotka­nia, które roze­grali podopieczni Nena­da Bjel­i­cy minęło aż 8 dni — w poprzed­nią sobotę na INEA Sta­dion­ie Lech zremisował 1:1 z lubińskim Zagłę­biem. Trze­ba otwar­cie przyz­nać, że nie był to pory­wa­ją­cy mecz i gra Kole­jorza pozostaw­iała wiele do życzenia. - Druży­na ostat­ni tydzień była w pełnym treningu — jest to ele­ment, którego nie mieliśmy w ostat­nim cza­sie — poz­woli nam to być coraz lep­szy z tygod­nia na tydzień. Mamy czas, aby popraw­ić manka­men­ty i doskon­al­ić to, co do tej pory dobrze funkcjonowało. Ja jako tren­er oczeku­ję, by druży­na z meczu na mecz była lep­sza — chce­my by wszys­tko było per­fek­cyjne. Ostat­ni tydzień 1 raz trenowal­iśmy całą drużyną. Zawsze były 2 grupy treningowe, z których to jed­na zazwyczaj sku­pi­ała się na regen­er­acji. Jestem bard­zo zad­owolony z tego tygod­nia — myślę, że nowi zawod­ni­cy poz­na­ją powoli jak u nas się trenu­je — mówi przed niedziel­nym spotkaniem w Niecieczy tren­er Bjelica.

Po poje­dynku z “Miedziowy­mi” lechi­ci odpoczy­wali od tren­ingów. - Zespół dostał 2 dni wol­nego, ponieważ tego potrze­bował. Przez 45 dni nie miała nawet jed­nego dnia wol­nego. Druży­na żeby grała na dobrym poziomie musi dobrze trenować, regen­erować i funkcjonować. Automatyzmy będą lep­sze, ale oni też potrze­bu­ją odpocząć, co w piłce nożnej bard­zo ważne — sko­men­tował tę decyzję chorwac­ki szkoleniowiec.

Kole­jor­zowi przyjdzie zmierzyć się w niedzielę z Ter­mal­icą, która w obec­nym sezonie pokon­ała na swoim boisku aktu­al­nego mis­trza Pol­s­ki — Legię Warsza­wa. To pokazu­je, że Niebiesko-białą Loko­mo­ty­wę czeka ciężkie spotkanie. - Musimy odnaleźć słabe i dobre strony naszego rywala. Anal­izu­je­my i przy­go­towu­je­my drużynę na ten mecz. Nieciecza z meczu na mecz lep­iej wyglą­da. Wygrali z Legią oraz zremisowali z Zagłę­biem Lubin — to znaczy ze to druży­na bard­zo dobrze zor­ga­ni­zowana. Mamy nasze umiejęt­noś­ci i musimy je wyko­rzys­tać — wtedy staniemy przed szansa na zwycięst­wo — deklaru­je Bjelica.

Spoglą­da­jąc na kadrę Lecha przed tym meczem do dys­pozy­cji tren­era zna­j­du­ją się niemal wszyscy zawod­ni­cy. Wielu kibiców zas­tanaw­ia się jak szkole­niowiec Kole­jorza poradzi sobie z sze­rokim skła­dem, którym obec­nie dys­ponu­je. Na debi­ut cały czas czeka np. Ver­non De Mar­co, a swo­je szanse powinien jeszcze otrzy­mać Deniss Rakels, który do tej pory nie zach­wycił. - Niko­la Vujadi­nović ma prob­lem z mięśniem resz­ta okej z defen­sy­wy. Obrona musi pra­cow­ać, lecz na defen­sy­wie skupić się musi cała druży­na. Zimą musieliśmy budować nową obronę i ter­az tez jesteśmy w takiej sytu­acji. Bez treningu niemożli­we jest, by to zaczęło dobrze funkcjonować. Rakels nie grał cały rok, potrze­bu­je więcej cza­su. Jed­ną z możli­woś­ci dla niego są rez­er­wy — mam bard­zo dobry kon­takt z Ivanem i decy­du­je­my wspól­nie kto gdzie gra, dawać min­u­ty zawod­nikom, którzy nie gra­ją. Pamię­tamy też jed­nak, że mamy młodych zawod­ników, którzy też potrze­bu­ją grać — kończy swo­ją wypowiedź Chorwat.

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.