13.04.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Puszcza Niepołomice vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.11godz.12min.
14.50 X3.50 21.70 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bjelica: Koncentrujemy się na naszej grze i chcemy pokonać Cracovię

Bjelica: Koncentrujemy się na naszej grze i chcemy pokonać Cracovię

Spotkanie z Cra­cov­ią będzie dla ostat­nim ligowym poje­dynkiem Kole­jorza w tym roku kalen­dar­zowym. Wszyscy liczą na to, że poz­na­ni­a­cy nie będą mieli prob­le­mu, by pokon­ać krakowską drużynę i przy­wiozą do Poz­na­nia kom­plet punktów.

Głównym dyle­matem szkole­niow­ca lechitów jest fakt, jak zestaw­ić środek poz­nańskiej defen­sy­wy. Po tym jak w meczu prze­ci­wko Koronie Kielce żółtą kartkę otrzy­mał Paulus Ara­ju­uri jasne było, że nie zagra on już pod Wawelem. — Zami­ast Paulusa Ara­ju­uriego w Krakowie wys­tąpi Lasse Nielsen. W tych meczach, w których grał w pier­wszej drużynie pokazy­wał dobrą for­mę. Jest zgrany z kolega­mi i jestem przeko­nany, że w meczu z Cra­cov­ią potwierdzi swo­ją wysoką dys­pozy­cję. Druży­na grała już w takim zestaw­ie­niu, jed­nak trud­no trak­tować spotkanie sobot­nie jako próbę gen­er­al­ną naszej defen­sy­wy przez wiosen­ny­mi roz­gry­wka­mi. Może także ode­jść Tamas Kadar więc na dzień dzisiejszy nie sku­pi­amy się na tym co będzie za kil­ka miesię­cy, lecz na najbliższych kilkudziesię­ciu godz­i­nach. Do każdego meczu pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie i staramy się zawsze zagrać tak, by wygrać konkretne spotkanie — komen­tu­je tę sytu­ację Nenad Bjelica.

W zaist­ni­ałej sytu­acji kiedy to szere­gi Kole­jorza opuś­cił fińs­ki obroń­ca wielu zada­je sobie pytanie jak — i czy wogóle tren­er będzie chci­ał ściągnąć do swo­jego zespołu jakiegoś nowego zawod­ni­ka. — Nie będziemy wzmac­ni­ać drużyny, za wyjątkiem sytu­acji kiedy ktoś od nas ode­jdzie. Jeśli chodzi o środ­kową obronę to po ode­jś­ciu Paulusa mamy jeszcze czterech stop­erów. Nad ewen­tu­al­ny­mi wzmoc­nieni­a­mi pomyślimy dopiero gdy ode­jdzie od nas Kadar, bądź też któryś z młodych zawod­ników. Na pozy­c­je, z których nikt nie ode­jdzie nie planu­je­my wzmoc­nień - wspom­i­na Chor­wat. W kulu­arach mówi się o  ponownym wypoży­cze­niu Dar­iusz Formel­lii do Arki Gdy­nia, a także o możli­wym cza­sowym ode­jś­ciu z Lecha Kami­la Jóźwia­ka. — Będziemy grać taką drużyną jaką mamy. Nie jest tajem­nicą, że Tamas Kadar chci­ał ode­jść latem z Poz­na­nia. Jest duże praw­dopodobieńst­wo, że opuś­ci nas w tej prz­er­wie zimowej. Zależy to jed­nak od kilku czyn­ników — m.in. od tego jaką ofer­tę klub otrzy­ma za tego zawod­ni­ka. Nie zapom­i­na­jmy, że jest to piłkarz na poziomie reprezen­ta­cyjnym, dlat­ego też ta ofer­ta musi być odpowied­nio dobra. My jesteśmy zad­owoleni z jego gry, jed­nak musimy się liczyć z tym, że będzie chci­ał on nas opuś­cić. Jeśli jed­nak zostanie będzie to dobre dla drużyny — mówi Chor­wat.

Pod dużym znakiem zapy­ta­nia sta­je także przyszłość kole­jnych dwóch zawod­ników lini defen­sy­wnej Kole­jorza. — Z mojej per­spek­ty­wy Dar­iusz Dud­ka i Maciej Wilusz zostaną w drużynie — oczy­wiś­cie jeżeli oni chcieli­by pod­jąć inne decyz­je to będziemy musieli pomyśleć nad jakim­iś wzmoc­nieni­a­mi.  Ja jestem z ich gry zad­owolony i chcę, aby zostali. To samo doty­czy młodych zawod­ników — jeżeli decy­du­je­my, że ode­jdą na jak­iś czas do innej drużyny, by zal­iczyć więcej prak­ty­ki na boisku to będziemy myśleć nad ściąg­nię­ciem do nas kogoś nowego — oce­nia ich sytu­ację szkole­niowiec Poz­nańskiej Lokomotywy.

Za kulisa­mi ligowego życia mówi się, że ewen­tu­al­na poraż­ka Cra­covii z Lechem może być stanow­ić koniec przy­gody z krakowską drużyną dla Jac­ka Zielińskiego, który pełni funkcję szkole­niow­ca “Pasów”. — Oczy­wiś­cie, że to przykre jeżeli kole­ga po fachu z innej drużyny może stracić pracę, ale ja jestem trenerem Lecha Poz­nań i będę starał się, aby nasz zespół ten mecz wygrał. Zależy nam na tym, by dzię­ki zwycięst­wu w ostat­nim spotka­niu spoko­jnie spędz­ić tę prz­er­wę zimową. Cały czas myślimy też o tym, by skró­cić dys­tans do lid­erów. Kon­cen­tru­je­my się na naszej grze i chce­my pokon­ać Cra­cov­ię - mówi pewnie Bjelica.

Przed ostat­nim ligowym meczem zagad­ką jest na kogo szkole­niowiec lechitów postawi w ataku. Tren­er cały czas rotu­je na pozy­cji nr “9”, a więc żaden z napast­ników nie może czuć się pewnie. Być może jest to aspekt, który poma­ga i spraw­ia, że są oni bardziej zmo­ty­wowani. ‑Przy wyborze napast­ni­ka do pod­sta­wowego składu decy­du­je chwilowa dys­pozy­c­ja zawod­ni­ka, czyli to co pokazu­ją w tygod­niu na treningach. Bywa też cza­sem tak, że pod­powia­da mi intu­ic­ja. Co jest jed­nak ważne, że obo­jęt­nie który z tych zawod­ników wyb­ie­ga na boisko jest w stanie strzelić bramkę — nieważne w jakim wymi­arze cza­sowym gra. Mogę się tylko cieszyć, że mam w kadrze dwóch najlep­szych zawod­ników na tej pozy­cji w lidze - kończy swo­ją wypowiedź.

 

Kursy na mecze Lecha

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.