02.04.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Pogoń Szczecin
Do meczu pozostało:
6dn.6godz.57min.
12.06 X3.45 23.6 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bjelica: Zwycięstwa dodają nam skrzydeł

Bjelica: Zwycięstwa dodają nam skrzydeł

Najbliższe spotkanie w Lubinie będzie dla piłkarzy Kole­jorza spotkaniem inau­gu­ru­ją­cym mara­ton wyjaz­dowy. Jest to wyzwanie nie tylko dla zawod­ników, ale także dla sztabu tren­er­skiego — szczegól­nie dla osób odpowiedzial­nych za przy­go­towanie fizy­czne zawod­ników. — Nie przy­go­towu­ję drużyny na mara­ton jaki nas czeka, a jedynie na spotkanie z Zagłę­biem. Chce­my dać z siebie wszys­tko i zdobyć trzy punk­ty — zapew­nia szkole­niowiec Kole­jorza, Nenad Bjelica.

Ostat­nie wys­tępy Kole­jorza były bard­zo imponu­jące — defen­sy­wa Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy utrzy­mu­je czyste kon­to od 270 min­ut, a zawod­ni­cy ofen­sy­wni trafili do siat­ki prze­ci­wni­ka aż dziesię­ciokrot­nie. — Cieszymy się, że nie tracimy bramek i na pewno będzie pra­cow­ać nad tym, aby ta sytu­ac­ja nie uległa zmi­an­ie. Każdy ciężko pracu­je w defen­sy­wie, a potem daje nam to możli­wość tworzenia akcji w ofen­sy­wie. W ostat­nich spotka­ni­ach nasi rywale nie mieli zbyt wielu szans na strze­le­nie bram­ki, no może z wyjątkiem kilku ostat­nich min­ut meczu ze Śląskiem - deklaru­je Bjelica.

Piłkarze oraz sym­pa­ty­cy Kole­jorza liczą na podtrzy­manie zwycięskiej passy. Ważne jest, by piłkarze byli skon­cen­trowani na najbliższych spotka­ni­ach, ponieważ mogą to być kluc­zowe spotka­nia dla losów tegorocznych roz­gry­wek. — Od początku mojej pra­cy tutaj w zes­pole jest super atmos­fera. Widać zaan­gażowanie, kli­mat w drużynie jest bard­zo dobry. Oczy­wiś­cie nie mogę powiedzieć, że zwycięst­wa się nie liczą, bo doda­ją nam skrzy­deł i są ważne. Wów­czas zawod­ni­cy wierzą, że to co robią na treningach przynosi efek­ty, a to daje im więcej pewnoś­ci siebie — kończy pozy­ty­wnym akcen­tem szkole­niowiec Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

01/04/2023 / 02:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.