06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.32min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bjelica: Zwycięstwa dodają nam skrzydeł

Bjelica: Zwycięstwa dodają nam skrzydeł

Najbliższe spotkanie w Lubinie będzie dla piłkarzy Kole­jorza spotkaniem inau­gu­ru­ją­cym mara­ton wyjaz­dowy. Jest to wyzwanie nie tylko dla zawod­ników, ale także dla sztabu tren­er­skiego — szczegól­nie dla osób odpowiedzial­nych za przy­go­towanie fizy­czne zawod­ników. — Nie przy­go­towu­ję drużyny na mara­ton jaki nas czeka, a jedynie na spotkanie z Zagłę­biem. Chce­my dać z siebie wszys­tko i zdobyć trzy punk­ty — zapew­nia szkole­niowiec Kole­jorza, Nenad Bjelica.

Ostat­nie wys­tępy Kole­jorza były bard­zo imponu­jące — defen­sy­wa Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy utrzy­mu­je czyste kon­to od 270 min­ut, a zawod­ni­cy ofen­sy­wni trafili do siat­ki prze­ci­wni­ka aż dziesię­ciokrot­nie. — Cieszymy się, że nie tracimy bramek i na pewno będzie pra­cow­ać nad tym, aby ta sytu­ac­ja nie uległa zmi­an­ie. Każdy ciężko pracu­je w defen­sy­wie, a potem daje nam to możli­wość tworzenia akcji w ofen­sy­wie. W ostat­nich spotka­ni­ach nasi rywale nie mieli zbyt wielu szans na strze­le­nie bram­ki, no może z wyjątkiem kilku ostat­nich min­ut meczu ze Śląskiem - deklaru­je Bjelica.

Piłkarze oraz sym­pa­ty­cy Kole­jorza liczą na podtrzy­manie zwycięskiej passy. Ważne jest, by piłkarze byli skon­cen­trowani na najbliższych spotka­ni­ach, ponieważ mogą to być kluc­zowe spotka­nia dla losów tegorocznych roz­gry­wek. — Od początku mojej pra­cy tutaj w zes­pole jest super atmos­fera. Widać zaan­gażowanie, kli­mat w drużynie jest bard­zo dobry. Oczy­wiś­cie nie mogę powiedzieć, że zwycięst­wa się nie liczą, bo doda­ją nam skrzy­deł i są ważne. Wów­czas zawod­ni­cy wierzą, że to co robią na treningach przynosi efek­ty, a to daje im więcej pewnoś­ci siebie — kończy pozy­ty­wnym akcen­tem szkole­niowiec Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.